Istorija

Mokykla įsteigta 1989-09-01.

 

Ištrauka iš laikraščio  „Naujas rytas" (1989-09-01)
 

Mokykla įsteigta 1989-09-01 ir vadinosi Raseinių 3-oji vidurinė mokykla.
Nuo 1994 m. - Šaltinio vidurinė mokykla.
Raseinių 3-ajai vidurinei mokyklai Šaltinio vardas suteiktas 1994 metais pagal Lietuvos Respublikos Raseinių rajono valdybos 1994 m. gegužės 17 d. potvarkį Nr. 309p „Dėl mokyklų vardų suteikimo“.
Nuo 2012 m. - Šaltinio pagrindinė mokykla.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-235 „Dėl Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“ pertvarkyta Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos struktūra, keičiant jos tipą iš vidurinės mokyklos į pagrindinę mokyklą ir pakeistas Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos pavadinimas į Raseinių Šaltinio pagrindinę mokyklą. 
Nuo 2014 m. - Šaltinio progimnazija.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-155 „Dėl Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pertvarkyta Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos struktūra, keičiant jos paskirtį ir tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją ir nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokykla vadinasi Raseinių Šaltinio progimnazija.


Šaltinio progimnazijos vertybės:

  • Sveikata (fizinė ir dvasinė sveikata)
  • Šeimos saugumas (rūpinimasis mylimais žmonėmis)
  • Vidinė harmonija (be vidinių konfliktų)
  • Gabumai (kompetencija, efektyvumas)
  • Atsakingumas (patikimumas)

 

Misija

Aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvas teikia priešmokyklinį ugdymą, pradinį, iki 2014 m. pagrindinį, o vėliau pagrindinio ugdymo I pakopos ugdymą.
Mokykla išsiskiria sportine, aplnkosaugine veikla, bendradarbiavimu su užsienio valstybių mokyklomis.
mokiniams sudaromos galimybės moytis verslumo ir ekonomikos pagrindų. Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose ir konkursuose, mokiniai integruojasi į bendraeuropinę visuomenę, išlaisvina kūrybiškumą, mokosi gyventi kintančioje aplinkoje.

Tai mokykla, kurioje lengva bendrauti bei malonu mokytis.

Vizija

Mūsų mokykla – tai progimnazija, ugdanti asmenybę vaikystės iki paauglystės laikotarpiu.
Saugioje, modernioje ir estetiškoje aplinkoje aukštos kompetencijos mokytojai suteikia žinių, ugdo gebėjimus, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes.
Tolerantiški bendruomenės narių santykiai leidžia pastebėti ir įvertinti visus ir kiekvieną.
Yra plačios galimybės ugdytinių saviraiškai.
Mokyklai vadovauja kompetentingi vadovai.

Filosofija

„Mokykla nėra pasirengimas gyvenimui, o pats gyvenimas“ J. Dewey.
Tik žymiai intensyvesnis ir sudėtingesnis bendravimo, kūrybos, augimo ir auginimo prasme.
Kad jaunas žmogus laimingai gyventų augindamas ir kurdamas save, labai svarbu, kad jis būtų sveikas, saugus savo šeimoje.
Padėti augti ir kurtis jaunai asmenybei gali tik žmogus sąžiningas, harmoningas savo vidumi įžvelgiantis ir padedantis prasmingai panaudoti kartais giliai po pralaimėjimo griuvėsiais pasislėpusius gabumus.