Antikorupcija

Pastebėjus korupcijos apraiškas progimnazijoje kreiptis į mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui

Violetą Bakutienę, mob. tel. Nr. 867881303; el.p. v.bakutiene@saltiniomokykla.lt

Antikorupcijos švietimo programa 2019-2022 m.m.

Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika