Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 metai

Biudžeto vykdymo ketvirtinė ataskaita (2020-03-31)

2019 metai

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30 III ketvirtis)

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-17 Nr. 3)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019 m. III ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (2019 m. II ketvirtis) 

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-07-10 Nr. 2) 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. I ketvirtis)

Pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2019-03-31 ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2019-10-14 Nr. 4)

2018 metai

Biudžetinių įstaigų pajamų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ketvirtinė ataskaita (2018-09-30)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (II ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (I ketvirtis)

Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita (2018-03-31 Nr. 1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2018-03-31 Nr. MK 1 ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2018-03-31 Nr. SF 1 ketv.)

Pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2018-06-30 Nr. 2)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2018-04-05 Nr. 1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2018-03-31 Nr. SP 1 ketv.)

2017 metai

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2017-12-31 Nr. 4)

Mokėtinų ir gautinų sumų metinė ataskaita (2017-12-31 Nr. 4)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2017-12-31 Nr. VD 4 ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2017-12-31 Nr. 2SF 4 ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2017-12-31 Nr. 1MK 4 ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2017-12-31 Nr. 4 SP)

2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (2017-09-30)

2017 m. II ktevirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (2017-06-30)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2017-04-13 Nr. 3)

2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2017-04-04 Nr. 3)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2017-03-31)

2016 metai

2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2017-01-17 Nr. 12)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2017-01-02 Nr. 12)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2016-12-31 Nr. 1 MK 4 ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2016-12-31 Nr. 2 SF 4 ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2016-12-31) 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2016-12-31 Nr. 3VD4)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016-06-30 d. duomenis)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2016-07-04 Nr. 6)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2016-06-30 Nr. 3VD2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2016-06-30 Nr. 1MK2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2016-06-30 Nr. 2SF2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2016-06-30 Nr. 4SP2)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (II ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas (I ketv.)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2016-07-11 Nr. 6)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2016-04-04 Nr. 3)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2016-01-04 Nr. 12)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2016-3-13 Nr. 3)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2016-01-12 Nr. 12)

2015 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą (metinė)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016-03-31 d. duomenis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ketvirtinė).pdf

 

2015 metai

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Pinigų srautų ataskaita (pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita VD4 už 2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita SF4 už 2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita MK už 2015 m. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita už 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita MK3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita SF3

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita SP3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo MK ataskaita (pagal birželio 30 d., 1 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo MK ataskaita (pagal birželio 30 d., 2 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 1 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 2 lapas)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 1 lapas)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 2 lapas)

 

2014 metai

Pinigų srautų ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m.

Biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkiniai II pusmetis 

Biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkiniai I pusmetis

 

2013 metai

Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos finansinė ataskaita

 

2012 metai

Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos finansinė ataskaita