Darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2016 m. IV ketvirtis)

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2016 m. III ketvirtis)

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2016 m. II ketvirtis)

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2016 m. I ketvirtis)

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2015 m. IV ketvirtis)

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2015 m. III ketvirtis)

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2015 m. II ketvirtis) 

Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (už 2016 m.)

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Ekspertas

4

810,09

Metodininkas

38

733,31

Vyresnysis mokytojas

11

641,59

Mokytojas su kategorija

1 250,32

Mokytojas be kategorijos

1 104,96

Direktorius

1 1393,38

Pavaduotojas

2,5

1234,78

Psichologas

1

640,78

Socialinis pedagogas

1

759,70

Specialusis pedagogas

1,5

633,10

Logopedas

1,5

716,50

PUG pedagogas

1

795,76

Mokytojo padėjėjas

4

401,50

Bibliotekininkas

1

501,97

Kompiuterijos inžinierius

1

365,00

Ūkvedys

1

518,33

Raštvedys

1

457,50

Laborantas

0,5

380,83

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2

538,44

Raštinės administratorius

1

543,64

Rūbininkas

1

365,00

Valytojas

10

365,00

Darbininkai

2

365,00

Kiemsargis

1

365,00

Duomenų bazių administratorius

0,25

365,00

 

   

Atnaujinta: 2017-09-13