Darbo užmokestis

Darbo apmokėjimo sistema

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2018 m. III ketvirtis)

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2018 m. I ketvirtis)

 

Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (už 2016 m.)

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Ekspertas

4

810,09

Metodininkas

38

733,31

Vyresnysis mokytojas

11

641,59

Mokytojas su kategorija

1 250,32

Mokytojas be kategorijos

1 104,96

Direktorius

1 1393,38

Pavaduotojas

2,5

1234,78

Psichologas

1

640,78

Socialinis pedagogas

1

759,70

Specialusis pedagogas

1,5

633,10

Logopedas

1,5

716,50

PUG pedagogas

1

795,76

Mokytojo padėjėjas

4

401,50

Bibliotekininkas

1

501,97

Kompiuterijos inžinierius

1

365,00

Ūkvedys

1

518,33

Raštvedys

1

457,50

Laborantas

0,5

380,83

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2

538,44

Raštinės administratorius

1

543,64

Rūbininkas

1

365,00

Valytojas

10

365,00

Darbininkai

2

365,00

Kiemsargis

1

365,00

Duomenų bazių administratorius

0,25

365,00

 

   

Atnaujinta: 2018-10-26