Dokumentų formos

Sutikimai, sutarčių, aktų formos:

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas

Tėvų sutikimo forma (fotografavimas, pirmoji med. pagalba, higienos patikrinimai)

Pagrindinio ugdymo sutarties forma

Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases)

Prašymo į PUG priėmimo forma 

PUG sutarties forma

Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę)

Pradinio ugdymo sutarties forma

Programų, prašymų, sąrašų formos:

Ugdomojo projekto aprašymo forma

Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ataskaita 2017/2018 m. m.

Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu

Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu

Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu

Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo

Prašymas dėl komandiruotės į užsienį

Ilgalaikių planų šablonas

Klasės vadovo veiklos plano šablonas

Neformaliojo švietimo programos šablonas

Skaidrių šablonas

Dalykų modulių programa 

Darbo laiko grafiko forma

Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo

Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo 

Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo

Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo

Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 (mokytojams)

Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 (darbuotojams)

Prašymas dėl apmokėjimo už atostogas

Pavaduotų pamokų ataskaita

Išplėstinis klasės sąrašas

Individualizuota programa

Pritaikyta programa

Stebėtos pamokos pažyma

Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų

Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo

Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo

Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo

Turizmo renginio programa

Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką

Saugos instruktažo rekomendacijos

Saugos registravimo žurnalas

Programos dalyvių sąrašas

Smurto prevencijos aprašo priedai:

Smurto atvejų registracijos žurnalas (1 priedas)

Reagavimo į smurtą lentelė (2 priedas)

Pranešimas apie smurto atvejį (3 priedas)

Smurto atvejo protokolas (4 priedas)

 

Atnaujinta: 2018-10-26