Dokumentų formos

Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedas

Sutikimų, sutarčių, aktų formos:

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas

Pagrindinio ugdymo sutarties forma

Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases)

Prašymo į PUG priėmimo forma 

PUG sutarties forma

Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę)

Pradinio ugdymo sutarties forma

Programų, prašymų, sąrašų formos:

Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę

Ugdomojo projekto aprašymo forma

Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ataskaita 2017/2018 m. m.

Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (gyvenantiems toliau nuo darbo vietos)

Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita (gyvenantiems toliau nuo darbo vietos)

Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu

Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu

Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu

Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo

Prašymas dėl komandiruotės į užsienį

Ilgalaikių planų šablonas

Klasės vadovo veiklos plano šablonas

Neformaliojo švietimo programos šablonas

Skaidrių šablonas

Dalykų modulių programa 

Darbo laiko grafiko forma

Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo

Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo 

Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo

Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo

Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 (mokytojams)

Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 (darbuotojams)

Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita

Išplėstinis klasės sąrašas

Individualizuota programa

Pritaikyta programa

Stebėtos pamokos pažyma

Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų

Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo

Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo

Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo

Turizmo renginio programa

Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką

Saugos instruktažo rekomendacijos

Saugos registravimo žurnalas

Programos dalyvių sąrašas

Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai

Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas)

Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas)

Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas)

Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas)

Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas)

 

Atnaujinta: 2020-02-04