Mokytojo padėjėjas

Šaltinio progimnazijos mokytojo padėjėjos Zita Bartkienė, Jurgita Lisauskienė, Rita Maciuvienė, Aida Kubilienė 

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Mokytojo padėjėjų grafikai I pusmečiui

Patvirtintas Z. Bartkienės darbo grafikas (rengiamas)

Patvirtintas J. Lisauskienės darbo grafikas (rengiamas)

Patvirtintas R. Maciuvienės darbo grafikas (rengiamas)

Patvirtintas A. Kubilienės darbo grafikas (rengiamas)