Pailginta mokymosi dienos grupė

Šaltinio progimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Aida Guščikaitė

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas

Tėvų prašymas dėl priėmimo į pailgintą mokymosi dienos grupę ir sutikimas 

Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo sutartis

Pailgintos darbo dienos grupės veiklos nuostatai

Pailgintos mokymosi dienos grupę gali lankyti 1-4 klasių mokiniai. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą ir atsižvelgus į mokyklos numatytus priėmimo kriterijus.

Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo rugsėjo mėnesio 2 d. iki mokslo metų pabaigos. Grupės darbo laikas: nuo 12.00 val. iki 18.00 val.

Darbą grupėje reglamentuoja pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos programa. 

Grupės funkcijos:

  • Organizuoja saugią mokinių priežiūrą ir vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą mokyklos patalpose ir lauke.
  • Saugo mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
  • Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
  • Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
  • Organizuoja mokinių maitinimą.
  • Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.
  • Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.