Vaiko gerovės komisija

Šaltinio progimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) nariai:

Komijos pirmininkė - Dalia Gricienė, vyresnioji socialinė pedagogė
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Aušra Gudžiūnienė, logopedė metodininkė
Komisijos sekretorė - Akvilė Daujotaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Nariai:
Violeta Bakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Bliskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Laura Burneikienė, vyresnioji specialioji pedagogė
Birutė Balsevičienė, psichologė

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas