Pradinis ugdymas

Mokytojo pareigybės aprašas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinių klasių mokytojai

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

16

Laura Burneikienė Specialioji pedagogė

30

Raimonda Latvienė

2c klasė

31

Liuba Vaigauskienė

4c klasė

32

Žydrūnas Kapočius

3a klasė

II aukštas

44

Kristina Vileišienė

Anglų kalbos kabinetas

39 Jolita Marcinkienė

1d klasė

68

Rimantas Turčinskas

Aktų salė

59

Ričardas Krivickas

Muzikos kabinetas

62

Vitalija Barakauskienė

4a klasė

63

Rima Krivickienė

2b klasė

65

Judita Dieninienė

1b klasė

III aukštas

69

Regina Kalpokienė

3c klasė

74 Regina Malinauskienė

Tikybos kab.

70

Renata Simonavičienė

3d klasė

71 Gima Lapkauskienė

1c klasė

88

Giedrė Matusevičienė

3b klasė

89

Aušra Čepauskienė

2a klasė

90

Rita Aginskienė

4b klasė

91

Meilutė Radavičienė

2d klasė

92

Rita Diržienė

1a klasė

Atnaujinta: 2017-08-31