Pradinis ugdymas

Mokytojo pareigybės aprašas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinių klasių mokytojai

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

16

Laura Burneikienė Specialioji pedagogė

30

Raimonda Latvienė

4c klasė

31

Liuba Vaigauskienė

2c klasė

32

Žydrūnas Kapočius

1c klasė

II aukštas

44

Kristina Vileišienė

Anglų kalbos kabinetas

39 Jolita Marcinkienė

3d klasė

57

Rimantas Turčinskas

Aktų salė

59

Ričardas Krivickas

Muzikos kabinetas

62

Vitalija Barakauskienė

2a klasė

63

Rima Krivickienė

4b klasė

65

Judita Dieninienė

3b klasė

III aukštas

69

Regina Kalpokienė

1d klasė

74 Regina Malinauskienė

Tikybos kab.

70

Renata Simonavičienė

1a klasė

71 Gima Lapkauskienė

2c klasė

88

Giedrė Matusevičienė

1b klasė

89

Aušra Čepauskienė

4a klasė

90

Rita Aginskienė

2b klasė

91

Meilutė Radavičienė

4d klasė

92

Rita Diržienė

3a klasė

Atnaujinta: 2018-11-12