Pradinis ugdymas

Mokytojo pareigybės aprašas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinių klasių mokytojai

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

16

Laura Burneikienė Specialioji pedagogė

30

Raimonda Latvienė

3c klasė

31

Liuba Vaigauskienė

1c klasė

32

Žydrūnas Kapočius

4a klasė

II aukštas

44

Kristina Vileišienė

Anglų kalbos kabinetas

39 Jolita Marcinkienė

2d klasė

57

Rimantas Turčinskas

Aktų salė

59

Ričardas Krivickas

Muzikos kabinetas

62

Vitalija Barakauskienė

1a klasė

63

Rima Krivickienė

3b klasė

65

Judita Dieninienė

2b klasė

III aukštas

69

Regina Kalpokienė

4c klasė

74 Regina Malinauskienė

Tikybos kab.

70

Renata Simonavičienė

4d klasė

71 Gima Lapkauskienė

2c klasė

88

Giedrė Matusevičienė

4b klasė

89

Aušra Čepauskienė

3a klasė

90

Rita Aginskienė

1b klasė

91

Meilutė Radavičienė

3d klasė

92

Rita Diržienė

2a klasė

Atnaujinta: 2018-01-13