Priešmokyklinis ugdymas

Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Maciuvienė

Ugdomoji veikla vykdoma nuo 8.00 iki 12.00 val.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

 

   

34

Rita Maciuvienė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Atnaujinta: 2020-09-02