Vertinimas

Raseinių Šaltinio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Įsakymas dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 24 punkto pakeitimo

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas