Planavimo dokumentai

Raseinių Šaltinio progimnazijos ugdomosios veiklos priežiūros 2018 m. planas

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2017-2018 m. m. planas

Strateginis veiklos planas 2018-2020 m. m. 

Strateginis veiklos planas 2015-2017 m.m.


Ugdymo planas

2017–2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas (2017-08-28 įsak. Nr. V1-171)

2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (2017-08-28 įsak. Nr. V1-172)

2017-2018 m. m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano pusmečių trukmės pratęsimo įsakymas (2018-01-30 V1-30)

Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimas

Metinis veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2018 metų veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2017 metų veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2016 metų veiklos planas

 

 

 

Atnaujinta: 2018-06-07