Planavimo dokumentai

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2018-2019 m. m. planas 

Raseinių Šaltinio progimnazijos ugdomosios veiklos priežiūros 2018 m. planas

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2017-2018 m. m. planas

Strateginis veiklos planas 2018-2020 m. m. 

Strateginis veiklos planas 2015-2017 m.m.


Ugdymo planas

2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas (2018-08-31 įsak. Nr. V1-201)

2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (2018-08-31 įsak. Nr. V1- 202)

 

Metinis veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2018 metų veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2017 metų veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2016 metų veiklos planas

 

 

 

Atnaujinta: 2018-12-03