Planavimo dokumentai

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2018-2019 m. m. planas 

Raseinių Šaltinio progimnazijos ugdomosios veiklos priežiūros 2018 m. planas

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 2017-2018 m. m. planas

Strateginis veiklos planas 2018-2020 m. m. 

Strateginis veiklos planas 2015-2017 m.m.


Ugdymo planas

2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas (2018-08-31 įsak. Nr. V1-201)

Direktoriaus įsakymas ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos 2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano'' 2 ir 9 priedų pakeitimo 

2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (2018-08-31 įsak. Nr. V1- 202)

Direktoriaus įsakymas ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos 2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano'' 1 skyriaus 7 skirsnio 48.4.4 punkto pakeitimą

 

Metinis veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2018 metų veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2017 metų veiklos planas

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2016 metų veiklos planas

Metų veiklos ataskaita

Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita

Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita (sutrumpinta)

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2018 m. veiklos ataskaita

 

 

 

Atnaujinta: 2019-03-14