Pranešimai

Šaltinio mokytojai susirinko į pirmąjį posėdį

Susirinkę į tradicinį rugpjūčio posėdį, Šaltinio progimnazijos pedagogai  buvo paprašyti užrašyti palinkėjimą sau 2015/2016 mokslo metams ir pakviesti nusifotografuoti prie mokyklos. Pedagogai užrašytą savo svajonę rišo prie paruoštų mėlynų helio balionų ir visi kartu skanduodami „Su Rugsėjo pirmąja“, paleido juos į dangų. 

Grįžusių į aktų salę pedagogų laukė siurprizas. Mokyklos administracija pakvietė UAB „Pokyčių guru“ koučingo specialistus Moniką Valentaitę ir Robertą Lapkauską pristatyti koučingo įrankį – žaidimą „POINTS OF YOU“. Tai priemonė, kurią tinkamai pritaikius galima pagerinti asmeninio bei profesinio gyvenimo kokybę. Ši inovatyvi metodika neseniai atkeliavusi į Lietuvą, efektyviai padeda lavinti individo emocinį intelektą, gebėjimą pažinti save ir kitus, puoselėjanti toleranciją kitoniškumui, skatinanti aktyvią refleksiją, bendravimo įgūdžius, padedanti aiškiau pamatyti dabartį, tiksliau įvertinti egzistuojančias problemines (asmenines ar profesines) situacijas, bei rasti efektyvius sprendimus, skatinanti kūrybiškumą, lavinantįi vaizduotę, mąstymą. Koučingo žaidimas „POINTS OF YOU“ lanksčiai ir plačiai gali būti naudojamas dirbant su įvairaus amžiaus vaikais klasių valandėlių, neformaliojo ugdymo užsiėmimų ar individualaus dialogo metu.
 
Po kavos pertraukos pedagogai aptarinėjo standartizuotų testų 4-8 klasių mokiniams rezultatus, aptarė naująjį ugdymo planą, analizavo mokinių drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašą, 2015/2016 mokslo metų veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ataskaitą, nagrinėjo bendruosius lietuvių kalbos reikalavimus mokyklai. Tradiciškai posėdyje buvo analizuojami papildomų darbų mokiniams skyrimo rezultatai ir jų kėlimas į aukštesnę klasę. Mokyklos administracija supažindino pedagogus su prioritetais 2015/2016 mokslo metams.

 

 




Ankstesnės naujienos


Sveikina ČikuRaku komanda ir siūlo toliau bendradarbiauti

ČikuRaku komanda sveikina Jus ir visą mokyklos bendruomenę su artėjančia mokslo metų pradžia. Linkime, kad kiekvieni nauji mokslo metai būtų geresni nei praėję, kad Jus, moksleivius ir jų tėvus džiugintų teigiamos naujovės.

Todėl kviečiame šiuos mokslo metus žengti į priekį su ČikuRaku daiktų spintelėmis. Patogios ir kompaktiškos daiktų spintelės moksleivių asmeniniams daiktams, knygoms, būrelių reikmėms – laimingesni ir sveikesni moksleiviai. Svarbu ir tai, kad pati mokykla nepatiria jokių išlaidų – sutartys yra pasirašomos tiesiogiai su tėvais, toliau taip pat bendraujame tiesiogiai su tėvais ir moksleiviais.

Čiku Raku daiktų spintelių pasiūlymas

Prieš kiekvienus naujuosius mokslo metus Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius Raseinių rajono mokykloms skiria nominaciją – šermukšnio šakelę – už švietimo įstaigų bendruomenių pastangas ir pilietiškumo ugdymą. Džiaugiamės, kad už praėjusių mokslo metų aktyvią, kūrybišką, novatorišką veiklą ugdant pilietiškumą pereinamąjį prizą – šermukšnio šakelę – gavo mūsų progimnazija. Tai visos bendruomenės darbo įvertinimas ir įpareigojimas.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimas

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimas

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės sveikinimas

Leiskite pasveikinti Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės vardu su Rugsėjo 1-ąja ir palinkėti, kad veiktumėte kaip komanda.

Komanda, kuri yra vieninga, darni, puoselėjanti laisvą ir kritišką mąstymą bei generuojanti idėjas, kurias bendromis jėgomis gebėtume paversti reikšmingais pokyčiais mūsų valstybėje.

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės sveikinimas

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė

 

Švietimo ir socialinių reikalų departamento sveikinimas

Švietimo ir socialinių reikalų departamento sveikinimas 

Amžiais nenuilstantis laikas praeitin nusivedė dar vieną vasarą. Mokyklinio skambučio aidas vėl kviečia į klases..... Rugsėjis.... Didelės atsakomybės, nuolatinio tobulėjimo ir amžinos jaunystės pradžia. 

Pagarbiai,
Jolita Jablonskienė, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė 
Regina Petreikienė, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja 
Departamento ir skyriaus specialistai: Asta Pagarauskaitė, Jonas Tamošaitis,
Danutė Vizbarienė, Donvina Dambrauskaitė, Rasa Tamušauskienė, Darius Morkus