Pranešimai

Apie reagavimo į savižudybių riziką Raseinių rajone algoritmo diegimą mokslinėje spaudoje

Raseinių Šaltinio progimnazijos psichologės straipsnis tarptautiniame moksliniame žurnale „Visuomenės  saugumas ir viešoji tvarka“, 2018, (21 nr.). 
Savižudybė yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių jaunų asmenų grupėje. Tai yra dažnesnė mirties priežastis nei žūtis avarijose ar mirtis dėl išorinių sužeidimų. Savižudybės atneša ne tik emocinius sunkumus likusiems gyviems asmenims, bet ir ekonominius nuostolius. Galiausiai, savižudybių paplitimo rodikliai atspindi ir bendrą valstybės gyventojų psichikos sveikatos būklę. Šio tyrimo tikslas - atskleisti reagavimo į savižudybių riziką algoritmo taikomo Raseinių savivaldybėje ypatumus.
 
Daugiau skaitykite čia: https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(21)%202019-01.pdf

 
Ankstesnės naujienos


Padėka mokyklai už 5-ojo Solidarumo bėgimo organizavimą

Padėka Raseinių Šaltinio progimnazijai už 5-ojo Solidarumo bėgimo organizavimą

Organizacijos ,,Gelbėkit vaikus'' generalinė direktorė R. Dičpetrienė

Padėka už dalyvavimą projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė''

Padėka mokyklai už dalyvavimą Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio - socialinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė''

Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas

Tarptautinis gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas

II vietos diplomas iš rajoninių kvadrato varžybų

II vietos diplomas iš Rsaeinių rajono mokyklų žaidynių pradinių klasių mokinių (gim. 2008 m. ir jaun.) kvadrato varžybų 

Pradinių klasių mokytojas Ž. Kapočius

Šaltinio progimnazija – tai mokykla, kurioje dirbantys mokytojai siekia kuo daugiau įtraukti visus savo mokinius į kūrybines, savirealizavimo, tobulėjimo, žinių įgijimo, mokymosi bendradarbiauti veiklas ir kurti naujus santykius su mokyklomis bei jų bendruomenėmis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Projektinės veiklos būtent ir padeda įgyvendinti šiuos tikslus.