Pranešimai

Mūsų mokykla dalyvauja GoScience projekte kaip asocijuotas partneris

GoScience - kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si. (angl. GoScience - creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning) yra tarptautinis Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas siekiantis vystyti ir diegti inovacijas švietime. Mokykla, kartu su kitomis 7 mokyklomis Lietuvoje, bei daugiau kaip  įsijungė į projektą kaip asocijuotas partneris, naudos gavėjas, kuris prisidės prie projekto rezultatų testavimo ir taikymo pamokose, bei projekto sklaidos.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimą gamtamokslinių dalykų srityje, mokant suprasti ir suvokti ir tiksliųjų ir gamtos mokomųjų dalykų (tokių kaip fizika, chemija, biologija) esmę, išbandyti novatoriškus žinių įgijimo būdus ir metodus, taip pat skatinti kūrybiškumą ir teorinių žinių taikymą realiame gyvenime. 

Projekto metu mokyklų mokytojai, kartu su mokiniais, pasirinkę mokomojo dalyko temą, įgyvendino ją netradicinio mokymo būdu, taip ugdydami savo kūrybiškumą, fantaziją, bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas, darbo komandoje dvasią, IT ir kitus įgūdžius, bei taip geriau išmoks ir suvoks temos esmę ir prasmę.
 
Netradicinių pamokų vaizdinė medžiaga pateikta youtube projekto GoScience kanale: https://www.youtube.com/channel/UCs-JIsTG3MXyYaPYx5sCz1A/videos
Siekiama auginti mokinių motyvaciją ir, kad panaudojant pedagoginius instrumentus, kurie dažniausiai taikomi humanitarinių dalykų mokymesi, pavyzdžiui, pasakojimą, teatro spektaklius, šokius, grafiką, vaizdo įrašus ir kt. galėtume mokytis ir gamtamokslinių bei tiksliųjų dalykų. 

Daugiau apie projektą ir visus projekto rezultatus galima rasti projekto tinklapyje: http://www.goscience.eu 

 
Ankstesnės naujienos


Pradinių klasių rajoninėse šachmatų varžybose mokiniai laimėjo 1 vietą.

 

Progimnazijos direktoriaus 2019 m. ataskaita

Kviečiame susipažinti su Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita. Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo siųskite Šaltinio progimnazijos tarybos pirmininkui Evaldui Gudžiūnui el. paštu ewkagu@gmail.com iki 2020 m. sausio 29 d. 11.00 val.

Šaltinio progimnazijos direktoriaus ataskaita

 

Padėkos raštas už aktyvų ,,Vertybių žemėlapių'' iniciatyvoje

Padėkos raštas už aktyvų dalyvavimą ,,Vertybių žemėlapių'' iniciatyvoje 2019 m. minint Tarptautinę antikorupcijos dieną

Padėka už bendradarbiavimą

Padėka už bendradarbiavimą ir aktyvų įsitraukimą įgyvendinant Erasmus+ KA 201 edukacines veiklas kartu su mokiniais, kuriant intelektinius produktus ir juos taikant mokymo procese

Saulėto oranžinio traukinio kelionė

Padėka mokyklai už dalyvavimą tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė''