Pranešimai

Respublikinė konferencija ,,Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“

Gegužės 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra organizavo vaizdo konferenciją refleksiją mokyklų direktorių pavaduotojams „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“.

Savo darbo patirtimi pasidalinti buvo pakviesta ir mūsų progimnazijos komanda. Pranešimus skaitė Violeta Bakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Beata Vaičekauskienė, vyr. socialinė pedagogė, Jolita Marcinkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Albina Abromavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė. Pranešėjos kalbėjo apie refleksijos reikšmę ir svarbą nuotolinio ugdymo(si) procese, apie tai kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui ir kokius pokyčius progimnazijoje sukuria reflektuojantys mokytojai. 

Ekspertų įžvalgas pateikė  dr. Remigijus Bubnys, Šiaulių universiteto profesorius ir Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė.
 
Konferenciją apibendrino dr. Eglė Pranckūnienė, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ steigėja ir Audronė Šuminienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja.

Po konferencijos gavome Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro vyriausiosios patarėjos dr.  Loretos Žadeikaitės komentarą: „Mielos kolegės nuoširdžiai dėkojame Raseinių Šaltinio progimnazijos komandai už dalyvavimą 6-ojoje pavaduotojų vaizdo konferencijoje „REFLEKSIJA MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“ ir pasidalintas praktikas ir įžvalgas. Jūs praturtinote mūsų gerąsias patirtis ir savo pavyzdžiu parodėte kelius į mokinio mokymosi sėkmę. Dėkojame Jūsų mokyklos bendruomenei už susitarimus, profesionalius sprendimus, kurie atskleidžia naujas galimybes kryptingai organizuoti  ugdymo procesą ir jį įgyvendinti naujomis nuotolinio mokymo sąlygomis. Siunčiame padėką Jums ir Jūsų bendruomenei už ilgalaikes inovacijas“.

Noriu nuoširdžiai padėkoti progimnazijos komandai už drąsą, bendrystę ir dalijimąsi,  o svarbiausia – už nuveiktus darbus ir įdėtą širdį :)


Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė  

 
Ankstesnės naujienos


Gautas finansavimas projektui

Raseinių Šaltinio progimnazijos mokinių taryba (projekto vadovas mokytojas Raimundas Elzbergas ir projekto vykdytoja mokytoja Kristina Vileišienė) pateikė paraišką dalyvauti Raseinių rajono Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkursui. Projektas „Mokinių pilietiškumo skatinimas Raseinių Šaltinio progimnazijoje – „Socialinis sufleris" gavo 900 eur finansavimą iš Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų.

2020- uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais. Seimas šį nutarimą priėmė, atsižvelgdamas į tai, kad šiais metais minima daug dėmesio tautodailės plėtrai skyrusio Lietuvos dailės istoriko, grafiko, nusipelniusio meno veikėjo Pauliaus Galaunės 130 metų sukaktis.

Surinkti koliažai iš G. Norkienės ir J. Marcinkienės neformalaus švietimo būrelių veiklų. Pasipildė virtualia darbų knyga

https://read.bookcreator.com/p7QwrUt87RX2obuMrhxpdrZ4RFv1/tYEzSs7nRQmeXGKmGWZ0Gw - J. Marcinkienės vaikų kūrybiniai darbai

Mieli lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai, gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 

Baigiama komplektuoti pirmąsias klases

Raseinių Šaltinio progimnazija baigia komplektuoti būsimas pirmąsias klases ir kviečia dar neapsisprendusių būsimų pirmokų tėvelius parašyti prašymą dėl priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnazijos pirmą klasę. Prašymą galite siųsti elektroniniu paštu saltinis@raseiniai.lt ar įmesti į pašto dėžutę prie mokyklos durų.
Papildomą informaciją galite gauti telefonu  8 678 81303. 

 

Prašymas dėl priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją