Pranešimai

Lankymosi mokykloje tvarka

1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinius į mokyklą palydi (ar pasitinka) iki progimnazijos pagrindinio  įėjimo.
2. Lankytis progimnazijoje ir susitikti su mokytojais, klasių vadovais mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali tik iš anksto susitarus su klasės vadovu ar mokytoju. 
3. Susitikti su administracija, pagalbos mokiniui specialistais (socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu) gali atėję į progimnaziją ir užsiregistravę pas budėtoją.
4. Atėjus į progimnaziją būtina registruotis pas budėtoją, turėti veidą dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas. Laikytis saugaus atstumo.
5. Saugant save ir progimnazijos bendruomenę prašome tėvelių bendrauti su progimnazijos administracija ir pedagogais telefonu, el. paštu ar naudotis TAMO dienynu.
 
Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 oC ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.
 
INFORMACIJA MOKINIAMS
 
1. Dėvėkite kaukes viešajame transporte, mokykliniame autobuse, prekybos centruose ir kitose viešojo susibūrimo vietose, o mokykloje (rekomenduojama) – bendrose patalpose, kuriose vienu metu susitinkate su kitos klasės ar srauto mokiniais. 
 
2. Progimnazijoje laikykitės numatytų mokinių srautų judėjimo. 
 
3. Jei pamokų metu pasijutote blogai, nedelsiant informuokite mokytoją.
 
4. Dažnai plaukite rankas skystu muilu.
 
5. Kosėdami ar čiaudėdami prisidenkite vienkartine nosine arba alkūnės linkiu. 
 
6. Laikykitės saugaus 2 m. atstumo nuo kitų klasių / mokinių srauto.
 
7. Išmokite pasisveikinti nesiliesdami prie kito asmens.
 
Progimnazijos administracija Ankstesnės naujienos


Mero potvarkis dėl konkurso Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Mero potvarkis dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Gegužės mėnesį  5-8 klasių mokiniai atliko projektą „Matematika praktikoje“. Mokiniai turėjo sukurti ir iliustruoti matematinį praktinio turinio uždavinį. Tai skatino mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas. 

Matematikos mokytojos 

 

Konkurso ,,Kovo 11-oji - tai mes'' padėka ir dovana mokyklai

Padėka Raseinių Šaltinio progimnazijai

Dovana Raseinių Šaltinio progimnazijai

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka nuo 2016 metų organizuoja nacionalinę akciją „Vasara su knyga“. Į projekto veiklas aktyviai įsijungia visos Lietuvos bibliotekos ir jų filialai, užsienio lietuvių bendruomenės.

Gegužės 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra organizavo vaizdo konferenciją refleksiją mokyklų direktorių pavaduotojams „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“.