Renginiai

Tolerancijos diena ir Draugo savaitė

Laikas bėga greitai. Atrodo, kad tik vakar paminėjome Tolerancijos dieną. Pradinių klasių mokiniai išsirinko klasių tolerantiškiausius mokinius. Vyresnieji per dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokas kalbėjosi apie toleranciją, o su klasių vadovais kūrė Tolerancijos mozaikas, kuriomis puošė kabinetų duris. Pasidžiaukime gražiais darbais.

Lapkričio 23-27 dienomis didesnį dėmesį skyrėme DRAUGO dienai. Mokiniai siuntė linkėjimus ir sveikinimus DRAUGO PAŠTU,  o per tikybos pamokas rašė mintis apie draugystę. Rudeninių lapų su šiomis mintimis kompozicijos tapo dovanomis  Šaltinio progimnazijos draugams ir rėmėjams (Raseinių rajono savivaldybė, Švietimo ir socialinių reikalų departamentas, Raseinių rajono švietimo centras,  Pedagoginė psichologinė tarnyba, Raseinių krašto istorijos muziejus, Dubysos regioninio parko direkcija,  Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkija,  UAB ¬„Raseinių vandenys“, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“,  UAB „Bilderis“).

Ačiū mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistams, kurie padėjote organizuoti šią savaitę, rašėte ir skirstėte laiškus, gaminote lapų kompozicijas.

Geras draugas – draugauja ne savo naudai, kuris padeda bėdoje ir yra ištikimas.

Socialinė pedagogė Dalia Gricienė
Ankstesnės naujienos


Lapkričio 20 d. progimnazijoje lankėsi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kurią atlydėjo Raseinių savivaldybės meras Algirdas Gricius, administracijos direktorius Algimantas Mielinis, jo pavaduotojas Jonas Kurlavičius, savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė. 

Šiais mokslo metais mes, 7A ir 6A klasės mokiniai, važiavome į ekskursiją, į Vilnių. Ten aplankėme Lietuvos Respublikos Seimą, kur mus pasitiko LR Seimo nariai Valdas Skarbalius ir Darius Ulickas bei nuostabioji jo padėjėja Dovilė Rusytė. 

Lapkričio 17 dieną Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje vyko konkursas ,,Mes – vyrai“, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai, kuri minima lapkričio 23 dieną. Konkurso tikslas – ugdyti jaunuolių patriotiškumo, kūrybiškumo, sveikatingumo, pilietiškumo bei atsakomybės už kolektyvą jausmus. Konkurse dalyvavo Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos, Panevėžio Šaltinio progimnazijos, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos, Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos ir mūsų progimnazijos aštuntokų komandos. 

Mūsų dienomis vyksta klimato kaita: didėja temperatūra, kinta kritulių pobūdis, tirpsta ledynai ir sniegas. Manoma, kad šie pokyčiai nesiliaus ir bus vis dažnesni ir smarkesni. 

Projekto organizatorių bei mokyklos bibliotekininkių iniciatyva spalio 9 d. mokyklos skaitykloje vyko edukacinė pamoka su dailininke, vaikiškų knygų K.Kubilinsko „Debesėlių tiltas“, I. Vizbaraitės „Karžygiuko istorija“, K. Navako „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“ ir kt. iliustratore Marija Smirnovaite. Susitikime dalyvavo 4a ir 4b klasių mokiniai. Pamokos metu vaikai sužinojo, kaip kuriamos iliustracijos. Dailininkei perskaičius eilėraštį, mokiniai, pasitelkę vaizduotę, turėjo galimybę sukurti eilėraščio iliustraciją. Fantazijos nestigo daugeliui mokinių.