Renginiai

Europos judumo savaitė

Visi žinome, kad aktyvus gyvenimo būdas gerina žmogaus sveikatą  ir jo emocinę būseną. Todėl mūsų mokykla, kaip ir visa Europa, rugsėjo 19-22 d. minėjo Europos judumo savaitę.

Per pertraukas puikus oras ir sklindanti muzika kvietė visus mokinius į lauką. Linksmi šokiai, kuriuos padėjo šokti choreografijos mokytojas Rimantas Turčinskas ir 5a kl. mokinės Raminta Kučinskytė ir Ugnė Radzevičiūtė, suteikė energijos. Kūno kultūros mokytojas ekspertas Mindaugas Zybartas parodė, kaip galima įdomiai sportuoti su lankais ir šokdynėmis.7b kl. Aistė Baranauskaitė ir Karolina Gedrimaitė ne tik vedė mankštą, bet ir išmokė keletą šiuolaikinio šokio žingsnelių. Į klases mokiniai sugrįždavo žvalesni, linksmesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni.

Už nuotaikingą muziką dėkojame muzikos mokytojui Ričardui Krivickui.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Audronė Bliskienė

 
Ankstesnės naujienos


Praeitais mokslo metais Lietuvos mokyklose vykęs antrasis Solidarumo bėgimas sulaukė didžiulės sėkmės: daugiau kaip 66000 moksleivių iš 366 mokyklų susivienijo dėl bendro tikslo - padėti vaikams. Lietuvos vaikai, lankantys vaikų dienos centrus, bei Zambijos, Mikutos kaimo mokyklinukai gavo jiems taip reikalingas mokymosi priemones.

Padėka mokyklai už 3 kartą suorganizuotą Solidarumo bėgimo organizavimą

Rugpjūčio 29 d. Šaltinio progimnazijoje vyko tradicinis pedagogų tarybos posėdis. Direktorė pristatė praėjusių mokslo metų veiklos rezultatus ir naujus iššūkius, kurie laukia ateinančiais mokslo metais. Pedagogus pasveikino Kauno Teatro klubo aktoriai, kurie parodė nuostabią humoristinę programą ,,Kas apsakys tas dzūkų linksmybes''. 

Štai ir prabėgo jau ketvirtus metus kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ organizuojama vaikų vasaros dienos stovykla „Šaltinėlis“. Birželio 6-10 dienomis į stovyklą susirinko gausus 6-13 metų vaikų būrys. Vaikai buvo suskirstyti į keturias skirtingo amžiaus grupes. Jie susipažino su anglų kalba arba tobulino užsienio kalbos žinias, dalyvavo aktyviose, kūrybiškumą ir iniciatyvumą skatinančiose veiklose. Per savaitę stovyklautojai turėjo galimybę aplankyti penkias angliškai kalbančias šalis: Škotiją, Australiją, JAV, Kanadą ir Naująją Zelandiją. 

Baigiantis mokslo metams į progimnazijos salę rinkosi gabūs mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, būrelių vadovai. Atėjo laikas aptarti ir apibendrinti, kaip sekėsi įgyvendinti gabių mokinių programą. Renginio vedėjas Nojus Globys, 7c klasės mokinys, šmaikštavo, kad Šaltinyje atsirado vaikų, kurie nuolat skuba, dalyvauja įvairiose veiklose, kūrybinėse dirbtuvėse, ieško laimės modulių ir kitokių veiklų pasaulyje. Kas atsitiko? 

Raseinių Šaltinio progimnazijos bendruomenė įsitraukė į pilietinę iniciatyvą ,,Vilties angelas“, skirtą paminėti Gedulo ir Vilties dieną. Progimnazijos mokiniai kūrė angelus, simbolizuojančius žmonių turėtą viltį ir stiprų tikėjimą nepalūžti ir išgyventi. Jau birželio 2 dieną 6 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje apie trėmimus ir deportacijas.