Renginiai

Eilėraštis Lietuvai

Šiais, 2018 metais, Lietuva švenčia Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų. Kiekvienam iš mūsų ši diena yra labai svarbi. O koks gimtadienis be dovanų? 

Sausio – kovo mėnesiais rajono ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai kartu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais dalyvavo Raseinių Šaltinio progimnazijos organizuotame nuotoliniame projekte ,,Eilėraštis Lietuvai“. Savo sukurtais eilėraščiais vaikai pasveikino Lietuvą.

Tokio pobūdžio projektas vykdomas jau antri metai, šiais metais į veiklas įsitraukė ne tik rajono mokyklų, bet ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai, iš viso projekte dalyvavo 11 rajono ugdymo įstaigų. Vaikai kūrė eilėraščio posmelį, iliustracijas, siuntė kitai ugdymo įstaigai, kad ši sukurtų tęsinį. Tokiu būdu gimė dvylika eilėraščių Lietuvai. Mokykla, gavusi „savo“ eilėraštį, jį įgarsino. Tai puiki, kūrybiška, vizualiai patraukli, įgarsinta dovana Lietuvai Valstybės atkūrimo 100-mečio proga.

Šimtas dešimt kūrybiniame procese dalyvavusių mokinių iš Raseinių Šaltinio progimnazijos, Raseinių r. Betygalos Maironio, Raseinių r. Šiluvos, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo, Raseinių r. Ariogalos, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijų, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Gylių mokyklos - daugiafunkcio centro, Raseinių lopšelio – darželio ,,Saulutė“, Raseinių lopšelio – darželio ,,Liepaitė“, Raseinių r. Nemakščių darželio buvo pagerbti padėkomis.

Nuoširdžiai dėkojame mokinius konsultavusiems mokytojams. Tikimės ir ateityje bendradarbiauti.

Raseinių Šaltinio progimnazijos pagalbos mokiniui specialistės:
Logopedė Aušra Gudžiūnienė, specialioji pedagogė Laura Burneikienė, socialinė pedagogė Dalia Gricienė
Ankstesnės naujienos


Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Pagerbti knygnešius, prisiminti jų sunkų, labai prasmingą darbą – kiekvieno mūsų pareiga. Progimnazijos bibliotekininkė kartu su muziejininke Lina Kantautiene progimnazijos skaitykloje organizavo viktoriną „Knyga tarnauja mokslui, menui ir svajonei!“. 

Raseinių Šaltinio progimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti dalyvauti respublikiniame projekte, kurį organizavo Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla. Projekto tikslas – puoselėti lietuvių liaudies muzikos tradicijas, integruoti dailę, literatūrą, muziką, istoriją. 

Pasakos praturtina vaiko fantaziją, ugdo socialines ir moralines nuostatas, turtina kalbą, moko elgesio normų, teikia estetinį pasigėrėjimą. Be viso to neįmanomas augančio žmogaus žmogiškųjų vertybių įsisavinimas, dvasinis ugdymas.
 

Vasario 21- oji Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Jai paminėti mūsų šalyje vyksta įvairiausių renginių. Šaltinio progimnazijoje lietuvių kalbos mokytojos kovo 1-11 dienomis organizavo gimtosios kalbos savaitę.

Kovo 14 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje vyko Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkursas, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti, „Moku, pritaikau“. Šiame intelektualiame žaidime varžėsi septynios komandos. Mūsų progimnazijos matematikai (Augustinas Bražas,  Dovydas Gailius, Rusnė Gylytė, Rokas Naujokaitis, Eglė Vaitkutė) pasirodė šauniai - užėmė antrąją vietą.

II vietos diplomas

Matematikos mokytoja Reda Stulgytė