STEAM

Mokomės vieni iš kitų

Mokytojai dalijosi darbo metodais, skatinančiais mokinių patyriminę veiklą už mokyklos ribų, pateikė įvairios ugdomosios veiklos pavyzdžių. Pristatė informacinių technologijų galimybes kaip integracinę ašį mokant užsienio kalbos, gamtos mokslų, dailės ir kitų dalykų.

Pademonstravo, kaip projektinė veikla padeda įgyvendinti STEAM mokykloje.

Gerosios patirties sklaida ir bendradarbiavimas skatina mokytojus tobulėti, ieškoti ir diegti savo darbe naujas efektyvias ugdymo formas, siekti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stankaitienė

 
Ankstesnės naujienos


3 klasės mokiniai praktinėje veikloje kūrybiškai pritaikė matavimo, braižymo, ploto ir perimetro skaičiavimo įgūdžius

Pradinių klasių mokytoja L. Vaigauskienė

Raseinių Šaltinio progimnazijos 4b ir 4d klasės mokinių išvyka į UAB Raseinių šilumos tinklai katilinę pagal projektą „UAB Raseinių vandenys, UAB Raseinių šilumos tinklai ir UAB Raseinių komunalinės paslaugos įtaka žmonių gyvenimo sąlygų gerinimui ir kiekvieno mokinio asmeninė atsakomybė prisidedant prie švaresnės aplinkos saugojimo“.

3c klasės mokiniai konstravo robotukus, panaudodami vienkartinius popieriaus indelius, baterijas ir spalvotus pieštukus, pasitelkę savo kūrybiškumą ir racionalų mąstymą.