Pedagogai

Albina Abromavičienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

8b klasės vadovė, 40 kabinetas

Rita Aginskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2b klasės vadovė, 90 kabinetas

Birutė Balsevičienė
Psichologė

12 kabinetas

Gileta Barakauskienė
Biologija/gamta ir žmogus mokytoja metodininkė

6c klasės vadovė, 83 kabinetas

Vitalija Barakauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2a klasės vadovė, 62 kabinetas

Rita Barauskienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė

72 kabinetas

Silva Bartusevičienė
Informacinių technologijų vyr. mokytoja/vyr. matematikos mokytoja

5c klasės vadovė, 82 kabinetas

Laura Burneikienė
Vyresnioji specialioji pedagogė

16 kabinetas

Aušra Čepauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4a klasės vadovė, 89 kabinetas

Akvilė Daujotaitė
Anglų kalbos vyr. mokytoja

8c klasės vadovė, 43 kabinetas

Judita Dieninienė
Pradinių klasių vyr. mokytoja

3b klasės vadovė, 65 kabinetas

Rita Diržienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3a klasės vadovė, 92 kabinetas

Vilma Drungėlienė
Informacinių technologijų/matematikos mokytoja metodininkė

6a klasės vadovė, 50 kabinetas

Raimundas Elzbergas
Kūno kultūros mokytojas ekspertas

23 kabinetas

Aneta Gagilaitė
Anglų kalbos vyr. mokytoja

5b klasės vadovė, 41 kabinetas

Arvydas Globys
Kūno kultūros mokytojas metodininkas

23 kabinetas

Aušra Gudžiūnienė
Logopedė metodininkė

7 kabinetas

Regina Kalpokienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1d klasės vadovė, 69 kabinetas

Beata Vaičekauskienė
Vyr. socialinė pedagogė

11 kabinetas

Vilma Gricienė
Bibliotekininkė

64 kabinetas

Lijana Ivoškienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

42 kabinetas

Regina Jankauskienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

47 kabinetas

Jonas Janušas
Istorijos mokytojas ekspertas

75 kabinetas

Žydrūnas Kapočius
Pradinių klasių mokytojas metodininkas

1c klasės vadovas, 32 kabinetas

Liubovė Kisielienė
Matematikos mokytoja metodininkė

3 kabinetas

Ričardas Krivickas
Muzikos mokytojas metodininkas

59 kabinetas

Rima Krivickienė
Pradinių klasių/anglų kalbos mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė, 63 kabinetas

Aldona Kukulskienė
Technologijų mokytoja metodininkė

10 kabinetas

Gima Lapkauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3c klasės vadovė, 71 kabinetas

Raimonda Latvienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4c klasės vadovė, 30 kabinetas

Regina Malinauskienė
Dorinio ugdymo (tikyba) vyr. mokytoja

6b klasės vadovė, 74 kabinetas 

Giedrė Matusevičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1b klasės vadovė, 88 kabinetas

Leonas Miklius
Technologijų vyr. mokytojas

14 kabinetas

Vaida Plučiuvienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

7c klasės vadovė, 4 kabinetas

Reda Stulgytė
Matematikos mokytoja metodininkė

7b klasės vadovė, 5 kabinetas

Ilona Zybartė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

34 kabinetas

Genutė Šantarienė
Rusų kalbos vyr. mokytoja

73 kabinetas

Virginija Tamošaitienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

45 kabinetas

Rasa Tytmonaitė
Dailės mokytoja metodininkė

79 kabinetas

Rimantas Turčinskas
Choreografijos mokytojas metodininkas

57 kabinetas

Rasa Turskienė
Technologijų mokytoja metodininkė

7a klasės vadovė, 8 kabinetas

Liuba Vaigauskienė
Pradinių klasių mokytoja ekspertė

2c klasės vadovė, 31 kabinetas

Kristina Vileišienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

5a klasės vadovė, 44 kabinetas

Neringa Viršilienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

47 kabinetas

Mindaugas Zybartas
Kūno kultūros/žmogaus saugos mokytojas ekspertas

23 kabinetas

Linutė Žurkauskienė
Geografijos mokytoja metodininkė

8a klasės vadovė, 77 kabinetas

Renata Simonavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė, 70 kabinetas

Meilutė Radavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4d klasės vadovė, 91 kab.

Jolita Marcinkienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3d klasės vadovė, 39 kabinetas

Violeta Okulevičienė
Chemijos mokytoja metodininkė

49 kabinetas

Ilma Garšvienė
Neformaliojo švietimo vadovė

87 kabinetas