Pedagogai

Albina Abromavičienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

40 kabinetas

Kontaktai:

Rita Aginskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė, 90 kabinetas

Kontaktai:

Birutė Balsevičienė
Psichologė

12 kabinetas

Kontaktai:

Gileta Barakauskienė
Biologija/gamta ir žmogus mokytoja metodininkė

8c klasės vadovė, 83 kabinetas

Kontaktai:

Vitalija Barakauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4a klasės vadovė, 62 kabinetas

Kontaktai:

Rita Barauskienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė

72 kabinetas

Kontaktai:

Silva Bartusevičienė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė/matematikos mokytoja metodininkė

7c klasės vadovė, 82 kabinetas

Kontaktai:

Laura Burneikienė
Vyresnioji specialioji pedagogė

16 kabinetas

Kontaktai:

Aušra Čepauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2c klasės vadovė, 89 kabinetas

Kontaktai:

Akvilė Daujotaitė
Anglų kalbos vyr. mokytoja

43 kabinetas

Kontaktai:

Viktorija Globienė
Pradinių klasių vyr. mokytoja

1b klasės vadovė, 65 kabinetas

Kontaktai:

Rita Diržienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė, 92 kabinetas

Kontaktai:

Vilma Drungėlienė
Informacinių technologijų/matematikos mokytoja metodininkė

8a klasės vadovė, 50 kabinetas

Kontaktai:

Raimundas Elzbergas
Kūno kultūros mokytojas ekspertas

23 kabinetas

Kontaktai:

Arvydas Globys
Kūno kultūros mokytojas metodininkas

23 kabinetas

Kontaktai:

Aušra Gudžiūnienė
Logopedė metodininkė

7 kabinetas

Kontaktai:

Regina Kalpokienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3d klasės vadovė, 69 kabinetas

Kontaktai:

Beata Vaičekauskienė
Vyr. socialinė pedagogė

11 kabinetas

Kontaktai:

Vilma Gricienė
Bibliotekininkė

64 kabinetas

Kontaktai:

Lijana Ivoškienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

42 kabinetas

Kontaktai:

Regina Jankauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

47 kabinetas

Kontaktai:

Jonas Janušas
Istorijos mokytojas ekspertas

75 kabinetas

Kontaktai:

Žydrūnas Kapočius
Pradinių klasių mokytojas metodininkas

3c klasės vadovas, 32 kabinetas

Kontaktai:

Ričardas Krivickas
Muzikos mokytojas metodininkas

59 kabinetas

Kontaktai:

Rima Krivickienė
Pradinių klasių/anglų kalbos mokytoja metodininkė

2b klasės vadovė, 63 kabinetas

Kontaktai:

Aldona Kukulskienė
Technologijų mokytoja metodininkė

6b klasės vadovė, 10 kabinetas

Kontaktai:

Raimonda Latvienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2a klasės vadovė, 30 kabinetas

Kontaktai:

Regina Malinauskienė
Dorinio ugdymo (tikyba) vyr. mokytoja

8b klasės vadovė, 74 kabinetas 

Kontaktai:

Giedrė Matusevičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3b klasės vadovė, 88 kabinetas

Kontaktai:

Leonas Miklius
Technologijų vyr. mokytojas

14 kabinetas

Kontaktai:

Vaida Plučiuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Kontaktai:

Reda Stulgytė
Matematikos mokytoja metodininkė

5 kabinetas

Kontaktai:

Rita Maciuvienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

34 kabinetas

Kontaktai:

Genutė Šantarienė
Rusų kalbos vyr. mokytoja

73 kabinetas

Kontaktai:

Rimantas Turčinskas
Choreografijos mokytojas metodininkas

57 kabinetas

Kontaktai:

Ineta Kumpikevičienė
Neformaliojo švietimo ir šokio mokytoja

6c klasės vadovė, kabinetas

Kontaktai:

Liuba Vaigauskienė
Pradinių klasių mokytoja ekspertė

4c klasės vadovė, 31 kabinetas

Kontaktai:

Kristina Vileišienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

6a klasės vadovė, 44 kabinetas

Kontaktai:

Virginija Tamošaitienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

45 kabinetas

Kontaktai:

Neringa Viršilienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

47 kabinetas

Kontaktai:

Mindaugas Zybartas
Kūno kultūros/žmogaus saugos mokytojas ekspertas

5b klasės vadovas, 23 kabinetas

Kontaktai:

Linutė Žurkauskienė
Geografijos mokytoja metodininkė

77 kabinetas

Kontaktai:

Renata Simonavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3a klasės vadovė, 70 kabinetas

Kontaktai:

Meilutė Radavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2d klasės vadovė, 71 kab.

Kontaktai:

Jolita Marcinkienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1c klasės vadovė, 39 kabinetas

Kontaktai:

Violeta Okulevičienė
Chemijos mokytoja metodininkė

49 kabinetas

Kontaktai:

Vilma Aleksienė
Specialioji pedagogė

16 kabinetas

Kontaktai:

Arnas Zmitra
Istorijos mokytojas

75 kabinetas

Kontaktai:

Ilona Zybartė

1d klasės vadovė, 3 kabinetas

Kontaktai:

Daura Giedraitienė
Dailės mokytoja metodininkė

79 kabinetas

Kontaktai: