Pranešimai

Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo"  Raseinių Šaltinio progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-8 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. spalio 9 d. iki 2020 m. spalio 23 d. (įskaitytinai).

Mokyklos direktorė V. Zubrickienė

Padėkos raštas už iniciatyvą

Padėkos raštas už iniciatyvą ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai 2020'' dalyviams ir organizatoriams 

1-osios laidos mokinių sveikinimas

Mielieji mokytojai,
AČIŪ, kad kantriai mokėte pažinti save ir nepasyti kliūčių.
AČIŪ, kad Jūsų kantrybės versmė niekada neišseko.
AČIŪ, kad mokėte atsisveikinti su bevertėmis mintimis ir pažinti savo pyktį.
AČIŪ, kad bandėte išmokyti nebijoti ateities ir pakęsti draugo klaidą.
AČIŪ už gyvenimo pamokas, kurias kiekvienas iš mūsų suprato ir 
priėmė savaip – kaip kas galėjo ir gebėjo, bet mes tikrai paaugome. Ir paskutinį namų darbą atlikome – išmokome gyventi.

Ačiū Jums, Mokytojai

I-osios laidos mokinių vardu Vilmantas Dambrauskas

Įdėmiau žvelkime į savo pačių gelmes (kartais negalėdami pamatyti horizonto)...Gėlė yra gyvenimo metafora, pažinimo simbolis...Skaitant gėlę kaip sėklą, užsiauginama knyga...taigi pas mus vyksta gyvas žinių augimas, tai, kas gyva, nuolat keičiasi... Mažieji Šaltinio dailininkai augina gėles ir sveikina su švente Jus, mieli Mokytojai!

Kompiuterinės technikos problemų sprendimas

Dėl kylančių techninių problemų, naudojantis progimnazijos duotais kompiuteriais ir planšetėmis bei jų sprendimo galimybių, mokinių tėveliai gali kreiptis į progimnazijos kompiuterinių sistemų specialistą Justiną Pipirą tel. (8 639) 79 681, el. p. j.pipiras@saltiniomokykla.lt  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 

Mokinių srautų judėjimas

Šaltinio progimnazijos 1-4 klasių ir PUG mokinių srautų judėjimas

Šaltinio progimnazijos 5-8 klasių mokinių srautų judėjimas

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) LANKYMOSI RASEINIŲ ŠALTINIO  PROGIMNAZIJOJE NUO 2020 M. RUGSĖJO 2 D. TVARKA

Mero potvarkis dėl konkurso Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Mero potvarkis dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Gegužės mėnesį  5-8 klasių mokiniai atliko projektą „Matematika praktikoje“. Mokiniai turėjo sukurti ir iliustruoti matematinį praktinio turinio uždavinį. Tai skatino mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas. 

Matematikos mokytojos 

 

Konkurso ,,Kovo 11-oji - tai mes'' padėka ir dovana mokyklai

Padėka Raseinių Šaltinio progimnazijai

Dovana Raseinių Šaltinio progimnazijai

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka nuo 2016 metų organizuoja nacionalinę akciją „Vasara su knyga“. Į projekto veiklas aktyviai įsijungia visos Lietuvos bibliotekos ir jų filialai, užsienio lietuvių bendruomenės.

Gegužės 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra organizavo vaizdo konferenciją refleksiją mokyklų direktorių pavaduotojams „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“.