Vaiko gerovės komisija

Šaltinio progimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) nariai:

Komisijos pirmininkė - Beata Vaičekauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Aušra Gudžiūnienė, logopedė metodininkė
Komisijos sekretorė - Akvilė Daujotaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Nariai:
Violeta Bakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Bliskienė, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą Raseinių Šaltinio progimnazijoje
Laura Burneikienė, vyresnioji specialioji pedagogė
Birutė Balsevičienė, psichologė

Įsakymo dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo (pakeitimas)

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo

Direktoriaus įsakymas dėl naujo nario pakeitimo vaiko gerovės komisijoje 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 4 priedas