Projektai

2018-2019 m. m.

1. ESU. Sveikas ir laimingas vaikas. Raseinių rajono savivaldybės sveikatos programos. 

Projekto vadovė A. Gagilaitė

Tikslas - lavinti mokinių socialinį emocinį intelektą, ugdyti vertybines ir dorovines nuostatas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius.

 Uždaviniai:

·         ugdyti asmenines, socialines ir emocines kompetencijas (savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimo įgūdžiai, atsakingas sprendimų priėmimas), reikalingas sveikam mokinio augimui ir brendimui;

·         suteikti žinių mokinių tėvams, kaip išlaikyti tvirtą, sveiką emocini psichologinį ryšį tarp paauglio ir suaugusiojo;

·         kurti emociškai intelektualią klasės bendruomenę;

·         stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

Laukiami rezultatai:

·         mokiniai išmoks pažinti save ir kitus, valdyti neigiamas emocijas, konfliktus, planuoti veiksmus, užtikrinančius teigiamus charakterio ugdymo pokyčius;

·         mokiniai išmoks konstruktyviai derinti asmenines vertybes su kitų komandos narių vertybėmis, vystyti darnius santykius su kitais asmenimis;

pagerės projekto dalyvių socialinė, psichologinė, emocinė sveikata. Sumažės neigiamų socialinių reiškinių paplitimas mokinių tarpe.

2. Edukacinė dieninė vasaros stovykla „ Pažink gimtąjį kraštą keliaudamas ir kurdamas“. Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų

Projekto vadovė J. Marcinkienė

Stovyklos tikslai:

·         Skatinti vaikų domėjimąsi gimtojo krašto istorija ir kultūriniu paveldu.

·         Ugdyti kūrybinius ir meninius mokinių gebėjimus, mokant tradicinių lietuvių liaudies meninės raiškos būdų.

·         Tobulinti stovyklautojų bendravimo įgūdžius.

Laukiami rezultatai:

Vaikai dalyvaus pažintinėse išvykose po Raseinių krašto istorijos ir kultūros paveldo lankytinas vietas.

Mokiniai edukaciniuose praktiniuose užsiėmimuose susipažins su senovės amatais, kurs darbelius iš gamtinės medžiagos.

Stovyklautojai, žaisdami judriuosius komandinius žaidimus, mokysis tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, gerbti vieni kitus, laikytis susitarimų.

3. Projektas „Europos vidury yra tokia šalis“ kartu su Raseinių M. Martinaičio viešąja biblioteka, vienas iš renginių ciklo Europos dienai paminėti.

Projekto vadovė R. Tytmonaitė

Tikslas. Plėsti akiratį. Pažinti Lietuvą, pažvelgti į įprastą, bet dėl to kartais net nepastebimą aplinką, praturtinti ir aktualizuoti ugdymo procesą

Laukiamas rezultatas:

Urbanistinio peizažo fotografijų paroda „Europos vidury  yra tokia šalis“.

 

4. ETwinnig ,,4 seasons“

Projekto vadovė L. Vaigauskienė

Vaikai susipažins su metų laikų pokyčiais projekto partnerių valstybėse. Fotografuos, kurs įvairius darbelius, dainuos dainas apie įvairius metų laikus, Bus sukurta Virtuali knyga

5. ,,Internetinė pradinuko laboratorija“

Projekto vadovės L. Vaigauskienė ir J. Marcinkienė

Projekto tikslas, uždaviniai: pradinių klasių mokytojai ir mokiniai stiprins skaitmeninio raštingumo kompetencijas, puslapyje pasidaliname savo ir mokinių sukurtomis priemonėmis, aptariame išbandytas programas

6. Rudens Sekliai (Autumn Spies)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

Mokiniai išmoks pastebėti rudeninės gamtos požymius ir jų kaitą per 3 mėnesius. Savo pastebėjimus užfiksuos rudeniškuose darbeliuose. Atlikdami partnerių sukurtas užduotis, analizuodami projekto partnerių darbus ir kurdami eilėraščius, išmoks vaizdingų pasakymų apie rudenį. Mokysis anglų k. žodžių apie rudens mėnesius, spalvas ir kitokių žodžių žaisdami gamtoje ir atlikdami užduotis klasėje. Apsikeis rudeniškais laiškais su projekto partneriu. Savo nuveiktais darbais pasidalinsime TwinSpace erdvėje. Mokinių veikla taps įdomesnė, patrauklesnė. Mokiniai ir mokytojai patobulins savo anglų kalbos žinias. Vaikai įgys žinių apie rudenį. Bendraus ir bendradarbiaus su projekto draugais. Sukurs nuveiktų darbų filmuką, rudens požymių albumą, rudens užduočių ir išmoktų angliškų žodžių knygeles su iliustracijomis.

7. Jaunieji biografijų rašytojai (Young Biography Writers)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

1) tobulinti komunikavimo anglų kalba gebėjimus;

2) sudominti žymiausių pasaulyje žmonių (mokslininkų, išradėjų, muzikantų, menininkų, aktorių, sportininkų, rašytojų, filosofų, apaštalų) gyvenimo istorijomis;

3) skatinti bendrauti projektų partnerius iš skirtingų šalių;

4) ugdyti mokinių kūrybiškumą;

Rezultatais. Projekto dalyvių sukurta medžiaga bus keliama į projekto puslapį, kur mokiniai galės ją analizuoti, vertinti, aptarti, komentuoti. Bus sukurta žymių žmonių biografijų elektroninė knyga ir suorganizuota projekto darbų paroda.

8. Nešiukšlink savo ir mano aplinkos! (Your Mess is Mine)

Uždaviniai:

1) įgyti aplinkos saugojimo savimonę;

2) turėti drąsos ir įprasti įspėti žmones, kurie teršia aplinką;

3) tobulinti savo kūrybiškumą, atliekant projektą iš antrinių žaliavų;

4) tobulinti komunikavimo anglų kalba įgūdžius;

Tikimasi, kad projekto veiklos sustiprins mokinių atliekų rūšiavimo sąmojingumą, ir mokiniai savanoriškai ir sąmoningai rūšiuos atliekas ir mokykloje, ir namuose. Be to, mokiniai sąmoningai rinksis pakuotę, kurią galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Projekto metu partneriai sukurs dokumentinį filmą apie taršą ir rūšiavimo svarbą, iliustruos rūšiavimo svarbą plakatuose, kurie bus pakabinti mokyklos erdvėse, prie šiukšliadėžių, bus sukurta paroda drabužių, pagamintų iš antrinių žaliavų, bei sukurta daina apie atliekų rūšiavimo svarbą.

9. Gerbkime vieni kitus! (Let‘s Be Nice)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

Gerbkime vieni kitus! (Let‘s Be Nice)

Uždaviniai:

1) tobulinti komunikavimo anglų kalba gebėjimus gyvenimiškose situacijose;

2) išmokti tinkamo elgesio pavyzdžių;

3) mokytis gerbti vieni kitus;

4) ugdyti mokinių kūrybiškumą ir vaizduotę;

5) ugdyti mokinių estetinį ir meninį suvokimą

Laukiami projekto rezultatai: Mokiniai susiras draugų tarp projekto partnerių, bus sukurti pozityvaus elgesio modeliai, kuriais naudodamiesi mokiniai stiprins savo pozityvų elgesį. Mokiniai gebės nustatyti ribas tarp gero ir blogo elgesio. Bus sukurta projekto veiklų elektroninė knyga, projekto veiklos bus vizualizuotos mokyklos erdvėse.

10. Pasirūpinkime savo augintiniais! (Let‘s take care of our loving pets!)

Projekto vadovė A. Abromavičienė

Uždaviniai:

1) tobulinti komunikavimo anglų kalba gebėjimus gyvenimiškose situacijose;

2) įgyti žinių apie skirtingų kultūrų įvairovę, bei ugdyti toleranciją kitokiai kultūrai;

3) įgyti žinių apie gyvūnų veisles ir jų elgesio ypatumus;

4) ugdyti mokinių meilę gyvūnams, norą jais rūpintis ir nepalikti be namų;

5) ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius;

Mokiniai patobulins komunikavimo anglų kalba gebėjimus, išmoks naudoti bent 1 naują internetinį įrankį, bus sukurtas projekto dalyvių augintinių elektroninis albumas ir kiekviena projekto komanda sukurs trumpą video reklamą apie tai, kad negalima palikti be namų savo augintinio.

Atnaujinta: 2020-06-16