Nuotolinis mokymasis

6c klasės mokiniai nori įsijungė į akciją "Ačiū mokytojui" ir nori padėkoti visiems mokytojams

Klasės vadovė S. Bartusevičienė

Mokiniai sveikina mamas

Mokytis galima ir namie. Nuotolinis mokymasis atveria naujas galimybes ir ugdo mokinių savarankiškumą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stankaitienė