Nuotolinis mokymasis

Mokiniai sveikina mamas
Ankstesnės naujienos


Mokytis galima ir namie. Nuotolinis mokymasis atveria naujas galimybes ir ugdo mokinių savarankiškumą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stankaitienė