Pranešimai

Forumas „K 12 Neribota smegenų galia“

Lapričio 3 dieną mokyklos direktorė Vaiva Zubrickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stankaitienė dalyvavo forume „K 12 Neribota smegenų galia“. Forume mokyklų ir verslo atstovai diskutavo apie tai, kaip ugdyti konkurencingą ateities žmogų, ko ir kaip mokyti vaikus, kad jie iš mokyklos išeitų pasirengę nuolat kintančio gyvenimo iššūkiams. Kauno technologijos universiteto studijų prorektorė doc. dr. Jurgita Šiugždienė savo pranešime pabrėžė, kad ugdyme labai svarbu – tarpdiscipliniškumas, kritinis mąstymas, emocinis intelektas, darbas komandose, duomenimis grįstas žinojimas, naujų technologijų išmanymas ir kūrybiškumas.

Konferencijoje nemažai vietos skirta technologijoms – kaip jos galėtų prisidėti organizuojant ugdymo procesą. Forumo metu susipažinta su interaktyviomis ugdymo priemonėmis, jų taikymu pamokose, dalyvauta praktiniuose užsiėmimuose „STEAM (STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis) taikymas pamokose“. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stankaitienė

 
Ankstesnės naujienos


Padėka už dalyvavimą kampanijoje ,,Eismo gyvatėlė''

Padėka už dalyvavimą kampanijos ,,Eismo gyvatėlė'' veikloje ir nuoširdų bendradarbiavimą

Prašome bendruomenės palaikymo

Raseinių Šaltinio progimnazijos mokytojų komanda priėmė Ugdymo plėtotės centro mestą iššūkį ir dalyvauja šokių konkurse. Todėl prašome aktyviai palaikyti mokytojus, balsuojant žemiau pateiktomis nuorodomis:

http://15min.lt/naujiena/svietimas/karstos-zinios/balsuokite-uz-labiausiai-patikusi-vaizdo-irasa-234-536946 (balsuojama tik 1 kartą iš kiekvieno įrenginio)

http://plus.lrytas.lt/mokytoju-sokis/ (balsuojama kiekvieną dieną, bet tik iš vieno įrenginio)

Prieš kiekvienas rudens atostogas mokinių tarybos nariai mokykloje organizuoja ,,Vaiduoklių šventę“. Šiemet ,,Vaiduoklių šventę“ progimnazijoje minėjome spalio 23 dieną. Penktadienio rytą mokinių tarybos nariai mokyklą papuošė mokinių suneštais moliūgais-žibintais. Labai džiaugėmės, nes jų šiemet buvo labai daug ir labai įvairių. Mokinių tarybos nariai dėkoja 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5c, 6a, 6c, 7b, 7c, 8b, 8c, 8d klasių mokiniams ir jų vadovams. Vakare vyko linksmi heloviniški šokiai.
Mokytoja Vilma Gricienė

Lietuvos olimpinės akademijos prezidento padėka Šaltinio progimnazijai ir mokytojui M. Zybartui

Padėka mokyklai ir kūno kultūros mokytojui M. Zybartui už 2015 m. judėjimo savaitės renginio organizavimą 

2012 m. įvyko Lietuvos progimnazijų asociacijos (LPA) steigiamasis suvažiavimas. Dabar LPA turi 48 narius. 2014 m. į LPA įstojo ir Raseinių Šaltinio progimnazija.