Pranešimai

Šaltinio mokykla – eTwinning programos sūkuryje

Šaltinio progimnazija – tai mokykla, kurioje dirbantys mokytojai siekia kuo daugiau įtraukti visus savo mokinius į kūrybines, savirealizavimo, tobulėjimo, žinių įgijimo, mokymosi bendradarbiauti veiklas ir kurti naujus santykius su mokyklomis bei jų bendruomenėmis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Projektinės veiklos būtent ir padeda įgyvendinti šiuos tikslus. 

eTwinning programa - tai puiki internetinė aplinka, kurioje mokytojai ir jų mokiniai gali realizuoti savo kūrybiškumą, iniciatyvumą, norą susirasti draugų, tobulinti užsienio kalbas ir naudojimąsi informacinėmis technologijomis. Ši programa veikia nuo 2005 m. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lijana Ivoškienė dar 2008 pirmoji išbandė šios programos grupių teikiamas galimybes ir naudą. Į šaltiniečių kolektyvą 2012 metais energingai įsiliejo pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Vaigauskienė, kuri pritaikė savo patirtį, dalyvaudama eTwinning renginiuose. Vėliau prie jų prisijungė ir kiti įvairių mokomųjų dalykų mokytojai: M. Zybartas, V. Drungėlienė, I. Zybartė. 
 
Aktyvus ir nuoseklus dalyvavimas eTwinning projektuose davė rezultatų. Šiais metais mūsų mokykla buvo apdovanota eTwinning mokyklos ženkleliu, kuris patvirtina, kad programoje dalyvaujantys mokytojai, įgyvendindami tarptautinius eTwinning projektus, naudojo naujausius internetinius ir mokinių kūrybiškumą bei skaitmeninį raštingumą skatinančius įrankius, aktyviai bendradarbiavo su mokyklomis - projektų partnerėmis, skleidė savo dalyvavimo projektuose patirtį seminaruose ir konferencijose, nuolat atnaujindavo savo turimas profesines kompetencijas bei savo iniciatyvia veikla į šią programą įtraukė ir kitus mokyklos mokytojus.
 
Mokytojų ir mokinių pozityvūs atsiliepimai apie eTwinning programą šiais metais paskatino į projektų sūkurį įsitraukti dar dvi mokytojas bei jų mokinius. Anglų k. mokytoja metodininkė A. Abromavičienė sausio mėnesį su 5 ir 7 klasių mokiniais įsijungė į du tarptautinius daugiašalius projektus, kuriuose mokiniai pristatė savo mokyklą, miestą, šalį, mokėsi turkų, ispanų, ukrainiečių kalbų, kūrė ir atliko kitų sukurtas užduotis, naudodami įvairius web 2,0 internetinius įrankius, susipažino su šalių-partnerių kultūra, tradicijomis, šventėmis, mokinių pomėgiais, gyvenimo būdu. Liepos mėnesį šiems projektams buvo suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis, patvirtinantis, kad abu projektai buvo įgyvendinti ypač kokybiškai ir profesionaliai. Spalio mėnesį mūsų mokyklą pasiekė dar viena džiugi žinia – šie projektai buvo įvertinti Europos lygmens kokybės ženkleliais. Buvo gautas tai patvirtinantis laiškas su tekstu: „Sveikiname! Jūsų mokykla buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projektų "eTwinning Culture Olympics (ECO)" ir „B.R.A.V.E.“ veiklą. Tai reiškia, kad jūsų, jūsų mokinių ir jūsų mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiu europiniu lygmeniu.“
 
Rugpjūčio mėnesį Vilniuje vyko mokytojų ir mokyklų, kurių įgyvendinti projektai gavo nacionalinius ir Europos lygmens kokybės ženklelius, apdovanojimai. Po apdovanojimų projektų vykdytojams buvo suorganizuoti nemokami dviejų dienų mokymai, kaip dar sėkmingiau ir kokybiškiau vykdyti eTwinning projektus.   
Šiais mokslo metais į eTwinning programą sėkmingai įsijungė pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Kalpokienė ir jos 1d klasės mokiniai. Šiuo metu jie aktyviai dalyvauja A. Abromavičienės ir R. Raudonienės (Tauragės „Aušros“ prog.) koordinuojamame projekte „Autumn spies“ (Rudens sekliai).  A. Abromavičienė taip pat dalyvauja daugiašaliuose projektuose „Let‘s be nice“ ir „Let‘s take care of our pets“.  Anglų k. mokytoja L. Ivoškienė šiuo metu sėkmingai dalyvauja projektuose „My town/city“ ir „Teenagers make Europe“.
 
eTwinning programa ne tik skatina dalintis turimomis žiniomis, bet ir suteikia galimybę mokytis virtualioje erdvėje. Mokytojams, gyvenantiems rajonų centruose ar miesteliuose, nutolusiuose nuo svarbių pedagogų švietimo centrų, eTwinning bendruomenė suteikia galimybę naudotis savarankiško mokymosi medžiaga, dalyvauti internetiniuose seminaruose, mokymosi kursuose bei mokytis iš kolegų įvairiose programos „eTwinning“ grupėse, pvz.: „Žaidimų metodo taikymas klasėje“, „Anglų, kaip užsienio kalba“, „El. saugumas vykdant programos „eTwinning“ projektus“. Juose galima rasti daugybę idėjų ir įrankių, padedančių tobulinti savo mokymo metodus. 

2018 metais mokytoja L. Ivoškienė dalyvavo nuotoliniuose mokymo kursuose programos eTwinning mokymosi laboratorijoje - „Kaip pasinaudoti dabartinėmis švietimo tendencijomis kasdienėje mokymo bei projektinėje veikloje?“ ir „Programa „eTwinning“ mokant anglų kalbos“. Mokymų metu pedagogai – praktikai ir teoretikai – diskutavo apie pokyčius švietime, naujus sprendimus, pedagogikas ir praktikas įvairiose šalyse. Nagrinėjo gerosios patirties pavyzdžius, mokėsi naudotis įrankiais, kūrė veiklas ir scenarijus ir dalinosi idėjomis, kaip šias naujoves pritaikyti savo kasdienėje mokymo bei projektinėje veikloje. Mokytojai skaitė mokslinius straipsnius, žiūrėjo eTwinning ekspertų paruoštas paskaitas ir dalijosi įžvalgomis apie naujausias metodines ir didaktines strategijas, lavinančias mokinių bendruosius gebėjimus, apie komandinio darbo svarbą, mokinių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.
 
Siekiant stiprinti pedagoginę ir edukacinę programos „eTwinning“ vertę, kiekvienais metais internete programos „eTwinning“ erdvėje „Moodle“ ir profesinio tobulinimo skyrelyje erdvėje „eTwinning Live“ organizuojami seminarai ir kursai įvairiomis pedagoginėmis temomis. Juose gali dalyvauti mokytojai,  bendraujantys anglų kalba ir praėję atranką, kuri vykdoma išnagrinėjus mokytojų motyvacinius laiškus.
 
Jau 10 metų mūsų mokytojai ir mokiniai dalyvauja eTwinning projektuose ir mokymuose. Džiugu, kad mokytojų ir jų mokinių sėkmės istorijos ir rezultatai praplėtė dalyvių ratą, užkrėsdami eTwinning projektų sėkmės virusu kitus mokytojus ir jų mokinius. Programoje dalyvaujantys mokytojai tikisi, kad per ateinančius metus prie jų prisidės dar daugiau kolegų, nes pamoka su eTwinning – tai įdomi, įtraukianti kiekvieną mokinį, rezultatyvi, skatinanti naudoti šiuolaikiškas, mokiniams įdomias kompiuterines programėles, bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis skatinanti ugdomoji veikla.  

Šaltinio progimnazijos mokytojos A. Abromavičienė ir L. Ivoškienė

 

 
Ankstesnės naujienos


Raseinių Šaltinio progimnazijoje prasidėjo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinės programos "Istorijų kūrimo menas" užsiėmimai. 2018 m. lapkritį - 2019 m. vasarį vyksiančių sesijų metu mokyklos aštuntokai susipažins su įvairiais teksto interpretavimo metodais, mokysis kurti istorijas (storytelling), dalyvaus kūrybinio rašymo bei perdirbto meno dirbtuvėse. 

2018 spalio 4d. Kaune vyko konferencija – forumas „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“. Konferencijoje, kurioje dalyvavo ir pranešimus skaitė  įvairių sričių specialistai iš Lietuvos, dalyvavo ir mūsų progimnazijos atstovai. Psichologė Birutė Balsevičienė skaitė pranešimą tema „Savižudybių prevencija mokykloje: geroji patirtis ir iššūkiai“. 

Lengvosios atletikos varžybos ,,Auksinis ruduo 2018''

I vietos diplomas iš rajono bendrojo ugdymo mokyklų lengvosios atletikos berniukų ir mergaičių varžybų ,,Auksinis ruduo 2018''

Kūno kultūros mokytojas M. Zybartas

Raseinių rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Kompleksiškai teikiamos paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416, kuris finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Padėka mokyklai už dalyvavimą tarptautiniame projekte

Padėka mokyklai už dalyvavimą tarptautiniame projekte ,,PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose''

Pradinių klasių mokytoja L. Vaigauskienė