Renginiai

Lietuvos mokytojų stažuotė Jungtinėje Karalystėje

Šiais mokslo metais Raseinių Šaltinio progimnazija jau trečius metus dalyvavo mokinių kūrybiškumo ugdymo programoje „Kūrybinės partnerystės“ (KP). Mes, įvairių dalykų mokytojai, taip pat aktyviai įsitraukėme į šią programą, dalyvaudami susitikimuose ir užsiėmimuose su kūrybos agente Jurgita Nagrockyte ir kuriančiais praktikais Marija Šaboršinaite bei Justu Rožėnu. KP programos idėja gimė Anglijoje, todėl mūsų mokykla, kaip ir visos kitos Lietuvos mokyklos, dalyvaujančios KP programoje, gavo kvietimą teikti paraiškas stažuotei į Jungtinę Karalystę, kurioje mokytojai buvo supažindinti su šios programos įgyvendinimo patirtimi įvairiose Anglijos ugdymo įstaigose. Sėkmė nusišypsojo man, anglų kalbos mokytojai metodininkei Albinai Abromavičienei. Taigi balandžio 27 - gegužės 1 dienomis tobulinau savo kvalifikaciją stažuotėje, Newcastle mieste, Šiaurės Rytų Anglijoje. 

KP programą 2002 m. sukūrė nevyriausybinė organizacija Creativity, Culture and Education (CCE) (Kūrybiškumas, Kultūra ir Švietimas). Organizacija yra įsikūrusi Newcastle mieste, Jungtinėje Karalystėje. Programos tikslas – pakeisti vaikų ir jų šeimų gyvenimus, pasitelkiant kūrybišką mokymąsi bei kultūrines galimybes tam, kad būtų lavinami ir skatinami vaikų pasiekimai ir įgūdžiai. Už Kūrybinių partnerysčių programą CCE tapo WISE 2011 laimėtoja (Kataro remiamo Pasaulio švietimo inovacijų susitikimo fondo apdovanojimas). Nuo 2002 iki 2011 metų visoje Anglijoje buvo sukurta daugiau nei 8000 Kūrybinių partnerysčių projektų. Juose dalyvavo daugiau nei vienas milijonas moksleivių ir apie 90 000 mokytojų. Kūrybinės partnerystės tapo didžiausia ir ilgiausiai įgyvendinama tokio pobūdžio programa visame pasaulyje. Todėl ši stažuotė buvo pati geriausia priemonė pasimokyti kūrybiškumo metodų iš mokytojų, kurie jau ilgiau nei 10 metų dirba su šia programa.

Stažuotės metu lankiausi Newcastle miesto (Šiaurės Anglija) mokyklose, kuriose yra įgyvendinamos programos, orientuotos į kūrybingumo ugdymą, kūrybinį mokymą ir mokymąsi. Iš viso aplankiau 6 ugdymo įstaigas. Kiekvienoje mokykloje susipažinau su įstaigos vaidmeniu Kūrybinių partnerysčių projekte, ugdymo proceso ypatumais, stebėjau po 1-2 pamokas, fiksavau vaizdinę metodinę medžiagą ir darbo metodus, diskutavau su mokytojais apie kūrybiškus mokymo(si) metodus ir jų efektyvumą, ugdant mokinio individualumą, išskirtinumą, savarankiškumą.  Kiekvieną stažuotės dieną po lankymosi ugdymo įstaigose aktyviai reflektavome su kitais projekto dalyviais, dalinomės gauta informacija ir diskutavome, kaip galėtume pritaikyti Anglijos mokytojų perteiktą patirtį, ugdydami kūrybiškumą savo mokyklose. Pastebėjau, kad ypač didelis dėmesys skiriamas mokinių socialinei ir emocinei gerovei. To mokytojai pasiekia, įgyvendindami įvairias programas ir metodus, ugdančius mokinių kūrybiškumą.

Šioje stažuotėje turėjau tris galimybes: patirti ir pasimokyti, kaip mokytojai dirba su įvairių gebėjimų turinčiais mokiniais; pabūti šalies, kurios kalbą mokau, autentiškoje aplinkoje; pasidalinti turima patirtimi su dar 11 stažuotės dalyvių – mokytojų iš visos Lietuvos. 

Viliuosi, kad įgyta patirtis ir užfiksuota medžiaga man ir kitiems mokytojams padės kūrybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą, kad mokiniai pamokose įgytų ne tik akademinių žinių, bet ir gerai jaustųsi socialiai ir emocionaliai, tobulintų žmogiškąsias vertybes: sąžiningumą, pasitikėjimą savimi, pagarbą kitiems ir sau ir kt.  

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Albina Abromavičienė

 
Ankstesnės naujienos


Gegužės 7- osios popietę mokyklos muziejuje susirinko būrys 6-7 klasių skaitovų. Jau trečią kartą čia vyko meninio skaitymo anglų, rusų ir vokiečių kalbomis konkursas. 

Gegužės 6 dieną mūsų mokyklos pradinių klasių mokinių komanda: Pijus Globys, Gunda Bražaitė, Rokas Čepauskas ir Jomilė Baltrušaitytė dalyvavo pradinių (1-4) klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ III (regioniniame) ture.

Mokykloje lankėsi Palangos insektariumo darbuotojai, kurie pristatė puikią edukacinę pamoką ,,Nariuotakojai mano mokykloje‘‘. 

Kasmet mokyklų duris praveria tūkstančiai mokinukų pirmokėlių. Neretai vaikučių širdelėse džiaugsmą užgožia jaudulys: „Kaip mokykloje seksis? Ar susirasiu draugų?“ Nerimauja ir vaikučių tėveliai: „Kaip seksis vaikui? Ar nebus jam per sunku?“ Juk tapti mokiniu - tikras vaiko gyvenimo lūžis, kurį sąlygoja fiziologinė ir psichologinė branda.

Raseinių krašto istorijos muziejuje 5b ir 5c kl. mokiniams vyko lietuvių kalbos pamokos „Liaudies buitis ir pasaulėjauta V. Krėvės apsakyme „Antanuko rytas““.