Renginiai

Mokykloje viešėjo Jurbarko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai

Sausio 27 d. mūsų progimnazijoje viešėjo Jurbarko rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui, kurie domėjosi gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemos kūrimu. 

Mokyklos direktorė Vaiva Zubrickienė išdėstė svečiams gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemos kūrimo motyvus, atskleidė tikslą, papasakojo apie gabių mokinių ugdymą progimnazijoje, kokios veiklos vykdomos, supažindino su stebimais rezultatais, nušvietė tolimesnes perspektyvas, paaiškino, kaip bus vykdomas gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemos monitoringas ir įvertinimas. Į susitikimą su svečiais buvo pakviesta ir Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Kunickienė, kuri jurbarkiškiams pasakojo apie pasirengimą gabių mokinių atrankai bei vykdytą pačią atranką. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stankaitienė skaitė pranešimą „Visuminis asmenybės ugdymas, atsižvelgiant į mokinių saviraiškos poreikius“, kuriame kalbėjo apie tai, kad viena esminių šios dienos švietimo problemų yra ta, kad į žmogų žiūrima ne kaip į visumą, o tik kaip į dalį. Tačiau Šaltinio progimnazijos mokytojai jau seniai atkreipė dėmesį, kad mokinių žinios tampa išsamesnės, tvaresnės, kai organizuojama integruota, visa apimanti ugdomoji veikla. Kai ugdymo procesas būna paremtas klausimais ir tyrinėjimu, kai ugdoma mokinio ne tik fizinė, bet ir dvasinė sveikata. Visuminį mokinių ugdymą padeda įgyvendinti ir mokykloje vykdomos tarptautinės programos: Gamtosauginių mokyklų programa, dalyvavimas UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo veikloje. Gamtosauginių mokyklų programoje dalyvaujantys mokiniai mokosi būti atsakingais krašto, šalies ir pasaulio piliečiais, gebančiais tinkamai naudoti gamtos išteklius, racionaliai spręsti ekologines problemas, gerai pažįstantys gamtą. UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo veikla progimnazijoje nukreipta į tolerancijos, kultūrų įvairovės, tradicijų puoselėjimą. Taip ugdytiniai gilina savo žinias ir plečia akiratį, mokomi kritiškai mąstyti. Dalyvaudami Vaikų olimpinio judėjimo veikloje mokiniai stiprina fizinę sveikatą, mokosi garbingos sportinės kovos principų. Šaltinio progimnazijos mokytojai siekia parengti ugdytinius darniam sąlyčiui su pasauliu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Bakutienė skaitė pranešimą „Švietimo stebėsenos rodiklių panaudojimas mokyklos veiklai tobulinti“. Pavaduotoja teigė, kaip svarbu, atsižvelgiant į  įstaigos poreikius, rinkti, kaupti, sisteminti, publikuoti duomenis apie įstaigos būklę, analizuoti, veiksmingai prognozuoti ir planuoti jos pokyčius bei strateginių uždavinių įgyvendinimą. Akcentavo, kad informacija pasitelkiama ne tik konkrečią dieną sprendžiant aktualias problemas, bet ir nuolat analizuojant mokyklos darbą, nustatant pokyčių prioritetus, vertinant priimamų sprendimų poveikį, apibrėžiant mokinių akademinius rezultatus, kuriant veiklos tobulinimo planus, stebint ir užtikrinant pažangą. Duomenys yra svarbi nuolatinio analizės, įžvalgų, mokymosi ir pokyčių proceso, vykstančio visoje mokykloje, dalis.

Susitikti su Jurbarko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojais buvo pakviesta ir mūsų progimnazijos pailgintos darbo dienos auklėtoja Jolita Marcinkienė, kuri nuoširdžiai pasidalino savo patirtimi, vaizdžiai papasakojo apie veiklas su pailgintos darbo dienos grupės vaikais. 

Svečiai su didžiuliu susidomėjimu išklausė visus pranešimus, kėlė klausimus, dalijosi savo patirtimi. Kartu su ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojais buvo atvykusi ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Genovaitė Pocevičienė, kuri dėkojo mūsų progimnazijos komandai, pasidžiaugė, kad susitikimas buvo produktyvus ir labai naudingas.

Pavaduotoja ugdymui V. Tamošaitienė

 
Ankstesnės naujienos


2016 m. sausio 25 dieną Vilniuje vyko skaitmeninių mokymų pedagogams programos „Samsung Mokykla ateičiai“ finalinis renginys.

Sausio 21 d. 7a klasės mokinys Šarūnas-Valdemaras Jacikas, 7c klasės mokinė Miglė Skudžinskaitė bei 8d klasės mokinė Ugnė Jakaitytė dalyvavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje  viešojo kalbėjimo renginyje, sukvietusiame gabius anglų kalbai mokinius ne tik iš Tauragės rajono, bet ir iš respublikos „Šaltinio“ vardą turinčių mokyklų.

Sausio 22 dienos rytą kaštonų alėjoje mokinių tarybos nariai vykdė jau tradicija tapusią pilietinę akciją ,,Būk matomas“. Šios akcijos metu Šaltinio progimnazijos bendruomenės nariams buvo išdalinti rankų darbo atšvaitai, kuriuos pagamino Laimutė Bajorinienė ir 5b klasės mokinys Tadas Bajorinas. Akcija buvo siekiama priminti atšvaitų svarbą, atkreipti dėmesį į jų nešiojimą, norima, kad kuo daugiau mokinių turėtų ir segėtų atšvaitus. Saugokimės tamsiu paros metu. Būkime matomi – prisisekime atšvaitus!

Sausio 21 dieną į Šaltinio progimnazijos muziejų skubėjo 5-8 klasių skaitovai ir jų palaikymo „komandos“. Vyko konkursas, kuriam mokiniai buvo paruošę lyrinių eilėraščių, pasakėčių, prozos tekstų... Gebėjimą džiuginti meniškai skaitomu tekstu demonstravo Karolina Gedrimaitė, 6b, Nojus Matelis, 7a, Emilija Vyšniauskaitė, 7b, Greta Užumedzkytė, 7c, Nojus Globys, 7c, Agnetha-Daniela Maslauskaitė, 8c, Viktorija Bendžiūtė, 8c, Jogilė Balčiauskaitė, 8d. Labai gražiais pasirodymais maloniai stebino skaitovės penktokės: Jomilė Baltrušaitytė, 5a, Miglė Vaičikauskaitė, 5a, Aistė Valantinaitė, 5b, Evelina Marcinkutė, 5c. Džiaugiamės augančia stipria pamaina vyresniesiems!

Gruodžio 23 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko ilgai lauktas kalėdinis karnavalas. Renginio metu mokiniai atskleidė savo įvairiapusiškus talentus: teatrinius, muzikinius, šokių. Tam buvo palanki ir pati karnavalo tema – ,,Kalėdos pasaulyje“.