Renginiai

Baigiamoji eTwinning konferencija Kanuose

2019 m. spalio 24-26 dienomis Kanuose (Prancūzijos respublika) vyko kasmetė „Baigiamoji eTwinning Konferencija 2019“, į kurią susirinko daugiau nei 500 dalyvių iš visos Europos: pedagogų, eTwinning programos ambasadorių, nacionalinės paramos tarnybos darbuotojų, švietimo ministerijų atstovų ir kitų svečių iš šalių, dalyvaujančių eTwinning programoje. Čia suvažiavo pačių geriausių šalies ir Europos mastu projektų autoriai. Delegaciją iš Lietuvos sudarė 12 atstovų: 3 Švietimo mainų paramos fondo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, 9 pedagogai, tarp jų konferencijoje dalyvavo ir Raseinių Šaltinio progimnazijos anglų k. mokytoja Albina Abromavičienė. Į baigiamąją eTwinning konferenciją vyko pedagogai, kurių 2018-2019 m.m. vykdyti eTwinning projektai buvo atrinkti kaip geriausi Lietuvos eTwinning mokyklos vardą turinčių mokyklų projektai nacionaliniu lygmeniu. Mokytojos A. Abromavičienės ir jos mokinių vykdytas projektas „Young Biography Writers“ buvo nominuotas šiuo prizu.

Konferencija prasidėjo sveikinimo kalbomis, kurias išsakė Prancūzijos švietimo ir jaunimo reikalų ministerijos, skaitmeninio švietimo skyriaus vadovas Jean-Marc Merriaux, Europos komisijos atstovė Sophia Eriksson Waterschoot ir kiti konferencijos svečiai. Savo sveikinimo kalbose svečiai kalbėjo apie eTwinning programos intensyvų vystymąsi, plėtimąsi ir tobulėjimą. Buvo pasidžiaugta vis didėjančiu programos dalyvių skaičiumi, kokybiškų projektų gausa, kurių dėka yra vykdomas tarptautinis bendravimas ir bendradarbiavimas, stiprinamos dalyvių vertybinės nuostatos, plečiamos žinios apie skirtingas kultūras, lavinami komunikavimo užsienio kalba gebėjimai, sprendžiamos vietinės reikšmės ir globalinės problemos. Taip pat buvo pabrėžta, kad mokiniai turi būti įtraukiami į visuomenės gyvenimą, skatinami aktyviai veikti sprendžiant iškilusias problemas. Todėl šios konferencijos tema buvo demokratinis dalyvavimas, jo svarba ir taikymas mokyklose. Portugalijoje esančio Porto universiteto Psichologijos ir Švietimo mokslų fakultetų profesorė Isabel Menezes įvardijo mokyklos ir klasės klimato svarbą aktyviam kiekvieno vaiko dalyvavimui priimant sprendimus. Todėl kiekvienas mokytojas turi ugdyti mokinių pilietiškumą, sudaryti demokratinio dalyvavimo sąlygas mokykloje.
 
Po sveikinimo kalbų ir trumpos pertraukos visi dalyviai susirinko į geriausių Europoje eTwinning projektų apdovanojimų ceremoniją. Iš 860 pateiktų paraiškų buvo atrinkta 16 projektų. Šį kartą ir mums nusišypsojo sėkmė. Vienas iš mokytojos A. Abromavičienės ir jos 7 kl. mokinių 2017-2018 m. m. vykdytų eTwinning programos projektų „eTwinning Culture Olympics (ECO)“ buvo apdovanotas specialiu Viduržemio jūros prizu. Projekte dalyvavę 12-13 metų mokiniai iš 5 šalių (Turkijos, Ukrainos, Ispanijos, Lietuvos ir Lenkijos) pristatė savo mokyklą, miestą, šalį, jos žymias vietas, žmones, kultūrą, kalbą. Dirbdami mišriose tarptautinėse grupėse, analizavo pristatymus, kūrė žaidimus, naudodami interaktyvias programėles, atliko kitų grupių sukurtas užduotis, ir, svarbiausia, mokėsi vieni kitų kalbos. Būtent daugiakalbiškumo skatinimas, skirtingų kultūrų mainai ir darbas tarptautinėse komandose lėmė projekto sėkmę. Tai dar vienas kokybiškai atlikto projekto įvertinimas ir laimėjimas.
 
Antrąją konferencijos dieną dalyviai rinkosi į praktinius užsiėmimus ir mokymus demokratinio dalyvavimo tema. Praktiniuose užsiėmimuose mokytojai, kurių projektai buvo apdovanoti keturiose amžiaus grupėse, dalijosi gerąja patirtimi, pristatė savo projektus. Taip pat teko lankytis užsiėmimuose, kuriuose buvo kalbama ir diskutuojama, kaip šiuolaikinės technologijos gali būti panaudotos ne tik teikti informaciją, bet ir manipuliuoti bei valdyti visuomenę, kaip sėkmingai sujungti keturis švietimo sistemos lygius (mokinį, mokytoją, mokyklą ir švietimo politiką), kad būtų įgyvendinti užsibrėžti tikslai, bei kaip sukurti kokybišką projektą. Pertraukų metu tarptautinėse grupėse – „kaimeliuose“ - buvo mokomasi demokratinio dalyvavimo metodų, sprendžiant įsivaizduojamoje eTwinlandijoje rastos senovinės vazos šukės eksponavimo vietą. Šios veiklos rezultatus darbo grupės pristatė trečiąją konferencijos dieną, o bendru visų dalyvių balsavimu buvo išrinktas „kaimelis“, kuriame bus saugomas eksponatas. Konferenciją baigė švietimo ekspertai ir mokytojai, pasidalindami savo gerąja patirtimi, įžvalgomis ir įkvepiančiomis istorijomis apie demokratiškumo puoselėjimą švietimo sistemoje. 

Dalyvavimas šiame iškilmingame, prasmingame ir puikiai organizuotame renginyje įkvėpė dar aktyviau įsitraukti į projektinę veiklą. Susitikimas su projektų partneriais sustiprino iki šiol tik internetinėje erdvėje puoselėtus ryšius. Praktiniai konferencijos mokymai davė daug naujos informacijos ir idėjų tolesniems projektams demokratinio dalyvavimo tema.

Anglų k. mokytoja A. Abromavičienė

 

 
Ankstesnės naujienos


eTwinning projektai

Anglų k. mokytojos A. Abromavičienės 7-8 klasių mokiniai praeitais mokslo metais dalyvavo trijuose eTwinning projektuose, kuriems, šių metų spalio 30 d., buvo suteiktas Europos kokybės ženklelis už kokybišką projektų veiklų įgyvendinimą. 

Kokybės ženklelis už projektą ,,Young Biography Writers''

Kokybės ženklelis už projektą ,,Let’s take care of our loving pets!''

Kokybės ženklelis už projektą ,,YOUR MESS IS MINE!''

Lietuvoje šiais metais jau tryliktą kartą vykdomas tradicinis Konstitucijos egzaminas. Beveik tiek pat kartų šis egzaminas vyko ir mūsų mokykloje. Per eilę metų Konstitucijos išmanymą rodė jau keletas Šaltinio mokyklos moksleivių kartų. 

Pasitinkant Šaltinio mokyklos veiklos 30 - metį progimnazijoje spalio 7-11 dienomis vyko įvairiausi renginiai, kurių koordinatorė ir įkvėpėja buvo progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė, sutelkusi visų veiklų įgyvendinimui komandą. 

„Šaltinio progimnazijos teritorijoje auga 18 medžių rūšių. Iš viso - 443 medžiai. Daugiausia yra paprastųjų eglių - 112 “. Tokia informacija apie medžius pristatyta mokyklos bendruomenei pasibaigus projektui „Mokyklos teritorijoje augantys medžiai“. 

Kiekvienais metais, rugsėjo 16-22 dienomis, visose Europos Sąjungos šalyse organizuojama Europos judumo savaitė. Šaltinio progimnazijos mokykloje taip pat vyko įvairūs renginiai. Visą savaitę mokiniai galėjo dalyvauti skirtinguose užsiėmimuose.