Renginiai

Raseinių Šaltinio progimnazija ir vėl atvėrė duris anglų kalbai

Šių metų lapkričio 26 dieną Raseinių Šaltinio progimnazijos 5-8 klasių mokiniai jau antrą kartą pasinėrė į anglų kalbos pažinimo ir tyrinėjimo pasaulį. Anglų kalbos diena „Anglų kalba atveria duris“ buvo skirta ugdyti mokinių socialines ir pažinimo kompetencijas, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei skatinti mokinius mokytis anglų kalbos, kuri tikrai atveria duris į pasaulio pažinimą. Mokiniai pripažįsta, kad anglų kalba labai reikalinga keliaujant po pasaulį, bendraujant su žmonėmis iš įvairių šalių, ji praplečia tiek studijų, tiek darbo galimybes. Anglų kalbos diena buvo organizuota vykdant mokinių įtraukiojo ugdymo nuostatas mokykloje: buvo sudarytos palankios sąlygos kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes. Dienos pradžioje mokiniai dalyvavo veiklų pristatyme ir improvizuotoje šokių pamokoje ir entuziastingai pradėjo dienos veiklas. 5-8 klasių mokiniai, dirbdami komandose, įgarsino video filmukus duotomis temomis. 5-6 klasių mokiniai žiūrėjo po dvi populiarias pasakas anglų kalba ir komandomis iliustravo ir aprašė skirtingas žiūrėtos pasakos dalis - kūrė knygą. 7-8 klasių mokiniai savo gebėjimus atskleidė kūrybinio rašymo dirbtuvėse: iš skirtingų iliustracijų kūrė pasakas, po to jas iliustravo ir suklijavo į knygą. Taip pat kiekvienos klasės mokiniai pasitikrino savo turimas žinias apie Didžiąją Britaniją ir dalyvavo Kahoot viktorinoje. Visi mokinių kūrybiniai darbai turi išliekamąją vertę ir puošia įvairias mokyklos erdves. Refleksijos metu mokiniai įvertino visos dienos veiklas ir jomis buvo patenkinti. Džiaugiamės, kad Raseinių Šaltinio progimnazijos mokiniai aktyviai įsitraukia į įvairias mokymąsi motyvuojančias ir įvairiapusę asmenybę ugdančias veiklas. 

Anglų kalbos mokytojos 

 
Ankstesnės naujienos


Lapkričio 8 dieną Raseinių Šaltinio progimnazijoje surengta Pyragų diena šaltiniečius subūrė kilniam tikslui - dalintis ir padėti įgyvendinti vaikų svajones.

Raseinių Šaltinio progimnazijos 5 klasių mokiniai dalyvauja ES projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose. Jų metu mokiniai mokosi saugaus elgesio vandenyje ir plaukimo pradmenų.

2019 m. spalio 24-26 dienomis Kanuose (Prancūzijos respublika) vyko kasmetė „Baigiamoji eTwinning Konferencija 2019“, į kurią susirinko daugiau nei 500 dalyvių iš visos Europos: pedagogų, eTwinning programos ambasadorių, nacionalinės paramos tarnybos darbuotojų, švietimo ministerijų atstovų ir kitų svečių iš šalių, dalyvaujančių eTwinning programoje. 

eTwinning projektai

Anglų k. mokytojos A. Abromavičienės 7-8 klasių mokiniai praeitais mokslo metais dalyvavo trijuose eTwinning projektuose, kuriems, šių metų spalio 30 d., buvo suteiktas Europos kokybės ženklelis už kokybišką projektų veiklų įgyvendinimą. 

Kokybės ženklelis už projektą ,,Young Biography Writers''

Kokybės ženklelis už projektą ,,Let’s take care of our loving pets!''

Kokybės ženklelis už projektą ,,YOUR MESS IS MINE!''

Lietuvoje šiais metais jau tryliktą kartą vykdomas tradicinis Konstitucijos egzaminas. Beveik tiek pat kartų šis egzaminas vyko ir mūsų mokykloje. Per eilę metų Konstitucijos išmanymą rodė jau keletas Šaltinio mokyklos moksleivių kartų.